Wpływ jonosfery na pomiary GNSS

Jonosfera to zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi. Sygnał radiowy przechodząc przez nią ulega zniekształceniu. W przypadku sygnałów GNSS zniekształcenie powoduje, że odległość zmierzona do satelity czytaj więcej …

Premiera Orbit Indoor Mapping

Orbit Indoor Mapping znakomicie ułatwia pracę z danymi pochodzącymi ze skanerów stacjonarnych (np. Topcon, Faro) oraz urządzeń skanujących typu ZEB-REVO, Gexcel Heron. Program jest wyposażony w specjalny moduł umożliwiający tworzenie czytaj więcej …

Pomiary kontrolne w przemyśle z wykorzystaniem ręcznego skanera 3D?

Firma TPI przeprowadziła na potrzeby klienta test ręcznego narzędzia skanującego Faro freestyle dla potrzeb kontroli jakości w zakładzie przemysłowym. Jest to przykład jak uniwersalnym produktem pomiarowym jest skaner 3D. Uniwersalny czytaj więcej …

Premiera ORBIT UAS MAPPING v.17 !

Moda na drony niesie ze sobą również pytania czysto praktyczne. Czy kupno wirnikowca/płatowca jest inwestycją opłacalną? Czy wydając określoną kwotę będziemy w stanie zarobić pieniądze, które pokryją koszty inwestycji i czytaj więcej …

Orbit Publisher – bezpieczne udostępnianie danych mobilnych.

Cykl życia danych mobilnych obejmuje również etap publikacji danych. Dostarczenie danych w odpowiedniej formie za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacyjnych wydaje się kluczowe  w przypadku zbiorów o terabajtowej objętości. Im wcześniej czytaj więcej …

Orbit ver.17 – zapowiedź nowości.

Targi Intergeo będą okazją do prezentacji wersji 17 oprogramowania Orbit. Nowości robią duże wrażenie. Wkrótce ver.17 będzie dostępna do pobrania – więcej informacji : orbit@tpi.com.pl czytaj więcej …

Topcon RD-M1 – SmoothRide System

Topcon RD-M1 – SmoothRide  – to nowe narzędzie pomiarowe pozwalające na precyzyjne pozyskanie informacji o kondycji technicznej nawierzchni drogowej. Zebrane dane pozwolą na opracowanie projektu wykonania nowej nawierzchni z uwzględnieniem czytaj więcej …

Masowe zbieranie danych w praktyce.

Masowe zbieranie danych wymaga wydajnych i kompletnych rozwiązań pomiarowych Kompletność rozwiązania pomiarowego jest rozumiana, jako zespół zintegrowanych sensorów pozwalających z odpowiednią dokładnością określać położenie systemu pomiarowego przy założeniu powtarzalności wyznaczania czytaj więcej …

Publikacja danych – Orbit Publisher

Publikacja danych mobilnych za pomocą Orbit Publisher umożliwia dostęp do danych na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Publikować możemy foto panoramy, chmury punktów, dowolne zbiory danych czytaj więcej …

Sposób na plan obiektu budowlanego.

Jeśli tworzysz plany zabezpieczenia obiektów, plany ewakuacyjne  ochrony przeciwpożarowej lub prowadzisz firmę zajmującą się wyposażeniem wnętrz prawdopodobnie będziesz potrzebował aktualne rzuty kondygnacji, przekroje i zapewne chciał byś wykonywać na tym czytaj więcej …

Mobile mapping dla QUANTUM GIS

Często podczas spotkań z obecnymi i przyszłymi Klientami padają pytania o praktyczne wykorzystanie danych ze skaningu mobilnego. W jaki sposób można „dobrać się” do terabajtów danych za pomocą wykorzystywanego na czytaj więcej …

Orbit Content Manager – ożywianie „martwych” danych

Często w naszej pracy spotykamy się z problemem objętości danych. Nie ma znaczenia czy masz 5 GB czy 2 TB  danych i tak taką objętością „zabijesz” swój komputer. Praca z chmura czytaj więcej …

Skanowanie mobilne – część 2

Tym razem o bezpieczeństwie pracy. Praca w terenie z systemem mobilnym wiąże się z wieloma ograniczeniami. Po pierwsze wartość sprzętu to ponad milion złotych. Cały czas samochód ze sprzętem musi być pod nadzorem. System czytaj więcej …

Skanowanie mobilne – część 1

Myśląc o skanowaniu mobilnym zastanawiasz się jaki ma sens ta technologia. Jaka jest jej produktywność oraz co tak naprawdę dostajesz wynikowo do dalszej pracy. Oczywiście będzie chmura punktów – kolorowa, czytaj więcej …

Jak przyspieszyć stawianie słupów podczas budowy hal?

Jak przyspieszyć stawianie słupów podczas budowy hal? Jak łatwiej zamocować elementy konstrukcji dachu i instalacji na odpowiedniej wysokości? PROBLEM Jednym z największych wyzwań podczas stawiania konstrukcji hal, obiektów przemysłowych i czytaj więcej …