Historia Centrum Badań Jakości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wywiad z pracownikami.

Centrum Badań Jakości Spółka z o.o. powstała w roku 1996 w Lubinie w skutek restrukturyzacji Działów Kontroli Jakości (DKJ)  oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. Laboratoria CBJ zlokalizowane są na terenie Zagłębia Miedziowego w Głogowie, Legnicy, Lubinie i Polkowicach. Spółka zatrudnia ponad 500  wysoko wykwalifikowanych pracowników, co sprawia, że jest to jedno z największych laboratoriów badawczych w Polsce! Pracują tutaj fachowcy wielu specjalizacji: chemii, geologii, automatyki, informatyki etc.

Od stycznia 2003 r. posiadamy akredytację przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji, która potwierdza spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Przez lata rozszerzaliśmy zakres metod akredytowanych i obecnie posiadamy bardzo szeroką ofertę akredytowanych metod badawczych, która jest zawarta w ZAKRESIE AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 412.

Ponadto od roku 2010 posiadamy elastyczny zakres akredytacji co pozwala nam na przedstawianie Klientom kompleksowej oferty badań oraz szybkie reagowanie na ich potrzeby, szczególnie w obszarach regulowanych prawnie.

CBJ sp. z o.o. od roku 1999 posiada certyfikowany system zarządzania jakością. Obecnie spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

Zakres certyfikacji obejmuje usługi w zakresie pobierania próbek, badań i pomiarów środowiska naturalnego, środowiska pracy, produktów spożywczych i procesów technologicznych.

CBJ jest unikalnym laboratorium w skali światowej, tak jak jego właściciel KGHM Polska Miedź S.A., który produkuje głównie miedź, ale też i srebro (pierwsze miejsce na świecie) oraz złoto. Wszelkie wprowadzane nowe technologie w KGHM podlegają kontroli jakości prowadzonej przede wszystkim przez CBJ.

Podstawowym zadaniem CBJ jest kontrola parametrów prowadzenia procesu wydobycia, wzbogacania oraz produktów końcowych w  Głównym Ciągu Technologicznym (GCT) KGHM Polska Miedź S.A. To właśnie dzięki temu uzyskujemy czystość finalnego produktu jakim jest miedź na poziomie 99,99%.

Wywiad z pracownikami Centrum Badań Jakości sp. z o.o.

Rozmawia Tomasz Malinowski, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży TPI, z Małgorzatą Waszkowiak, kierownikiem działu sprzedaży, Rafałem Kołodziejem, kierownikiem działu rozwoju, Maciejem Urbańskim, koordynatorem do spraw IT.

– Jaka była geneza powstania Mobilnego Laboratorium Środowiskowego (MLŚ)?

Mobilne Laboratorium Środowiskowe jest odpowiedzią Spółki na potrzeby wszystkich podmiotów dbających o jakość środowiska, w tym przede wszystkim Jednostek Samorządu Terytorialnego. MLŚ zajmuje się przede wszystkim analizą jakości powietrza, badaniem nieznanych substancji oraz pomiarami inspekcyjnymi.

Do badania jakości powietrza używamy zestawu Sniffer4D. MLŚ posiada również unikalną w skali kraju aparaturę kontrolno-pomiarową, pozwalającą na szybką identyfikację nieznanych substancji chemicznych, w tym substancji lotnych i półlotnych, materiałów wybuchowych, chemicznych środków bojowych, czy substancji niebezpiecznych.

Torion T-9 GC/MS to najmniejszy na świecie przenośny chromatograf gazowy z detekcją masową, który jest szybki i łatwy w użyciu. Dzięki MLŚ analizy poza laboratorium stają się możliwe i na dodatek szybkie, a ich możliwość zestawienia i porównania z tym, co możemy analizować stacjonarnie, buduje naszą przewagę w terenie.

Pomiary inspekcyjne robimy za pomocą dronów a uzyskane wyniki analizujemy z wykorzystaniem dedykowanego  oprogramowania. Mamy możliwość przestrzennego modelowania i wymiarowania hałd, wyrobisk lub nielegalnych składowisk odpadów. Możemy również dokonać inspekcji trudno dostępnych obiektów przemysłowych, instalacji pod kątem ich stanu technicznego.

– Ile takich laboratoriów jest w Polsce? 

W Polsce podobne laboratoria mogą występować u boku dużych zakładów przemysłowych lub podobnych spółek jak KGHM Polska Miedź S.A.(koncerny paliwowe, wydobywcze np. węgla). Jak już było powiedziane, zatrudniamy najwięcej osób w kraju w takim laboratorium. Drugiego takiego CBJ po prostu nie ma, bo nie ma drugiego KGHM… Jest to firma unikalna w skali krajowej. To u nas trzeba rozwiązywać wszelkie specyficzne, lokalne kwestie dotyczące np. wydobycia na poziomie -1200m, a co za tym idzie: ciśnienia, temperatury oraz warunków wilgotnościowych. Wszelkie nasze prace mają przenieść normy wykonane „na górze”, na dół, tam gdzie wydobywany jest urobek. To jest duże wyzwanie.

– Jak duże jest zapotrzebowanie na usługi takiego laboratorium? W jakich obszarach działa, jak duże są to inwestycje?

Generalnie badania, które wykonujemy dla oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. są bezcenne. Czy to jakościowe, czy środowiska pracy (zabezpieczenie ludzi i ich miejsc pracy), czy środowiska naturalnego
(woda powietrze). Bez tych badań nie będzie prawidłowo działał Główny Ciąg Technologiczny(GCT). Mówiąc wprost – nie jest możliwa do określenia wartość naszej pracy. Bez naszych badań nie mógłby działać KGHM a na pewno nie na takim poziomie.

– Do czego głównie wykorzystywane jest MLŚ?

Nasze najnowsze dziecko – MLŚ pozwala na wstępne określenie jakości powietrza już w terenie. Możemy określić poziom zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo może służyć do badania gleby oraz  zawartości najważniejszych składników w czasie kilkunastu minut. Cechują nas szybka praca, reakcja oraz wynik. Wiele danych możemy podać w czasie rzeczywistym. Służą do tego np. zestaw Sniffer4D zamontowany na dronie lub samochodzie i wspomniany chromatograf, których jest zaledwie kilka w Europie.

Dla przykładu: analiza jakości powietrza może zawierać dane takie jak: pomiar stężenia pyłów, pomiary innych stężeń chemicznych, stworzenie mapy zanieczyszczeń do danego rejonu w rozbiciu na poszczególne zanieczyszczenia, pomiar dodatkowych parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność, prędkość i kierunek wiatru, współrzędne geograficzne, data i czas.

Mówiąc obrazowo – jest to nasze pogotowie środowiskowe. Jesteśmy przygotowani do  świadczenia usług w całym kraju.

Jakie inne obszary działalności spółki będą jeszcze rozwijane? Na przykład poprzez zakup kolejnych urządzeń, oprogramowania?

Zgodnie z trendami, jak globalne ocieplenie, wymiana kotłów grzewczych, to jest dla nas kierunek rozwoju. Podobnie też badania w zakresie plonowania i upraw rolnych, na tym również będziemy skupiali swoją uwagę. Bezzałogowe statki powietrzne to dla nas wiodący kierunek i tu widzimy duży obszar do eksploracji i rozwoju.

-Jak działaliście w czasie COVID!  

W czasie trwania Covid-19 w roku 2020/2021 pracowaliśmy bez dnia przerwy! Pracował cały KGHM bez wyjątku. Zadania zostały wypełnione. Bardzo uważaliśmy na siebie i przestrzegaliśmy zaleceń. Były owszem zachorowania, ale nie zatrzymał nas ten wirus i utrzymaliśmy produkcję.

-Mówiliście o Snifferze 4D. Dlaczego wybraliście ten sprzęt i jak sprawuje się on w terenie?

Sniffer 4D – wybraliśmy ten sprzęt, bo mamy wynik online, mapowanie przestrzenne i możemy porównać wyniki oraz zestawiać je z badaniami stacjonarnymi. Pracujemy tym cały rok i takie zestawienie jest dla nas bardzo pomocne. Podnosimy świadomość społeczeństwa w zakresie jakości powietrza.

Dziękuję za rozmowę!

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany Obowiązkowe pola są oznaczone *