Monitoring pochylenia wież GSM w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych i obszarów zamieszkanych

Niektóre obiekty niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej muszą być posadowione w obszarach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla otaczających ich obiektów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wież GSM, które zbudowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zamieszkanych lub trakcji kolejowych, podlegają procesowi okresowych pomiarów geodezyjnych.

A gdyby tak zautomatyzować cały proces pomiaru i ostrzegania? Dziś przyjrzymy się konkretnie takiemu zagadnieniu i rozpatrzymy je z pozycji opłacalności.

System monitoringowy marki Senceive zaprezentowany w tym przykładzie mieści się w granicach 20 tys. złotych.

  • Instalacja systemu pomiarowego- jednorazowo trwała około 45 minut, a to wszystko dzięki bezprzewodowemu rozwiązaniu komunikacyjnemu.
  • Czujniki zostały zainstalowane bezinwazyjnie – na porządny klej, oraz przy użyciu systemu montażu dwupłytkowemu. Taka instalacja zapewnia stabilny monitoring metryczny, wraz z systemem automatycznego ostrzegania na kolejne 15 lat.
  • Wszystko to w kosztach mieszczących się granicach ….. 750 PLN za rok monitorowania!
  • A co z czasem biurowym? Tutaj też już mamy to załatwione: system Senceive automatycznie ostrzega, informuje i generuje raporty do dowolnej liczby użytkowników systemu!

Wieżę monitorowano jako dwa niezależne obiekty sztywne jednocześnie, automatycznie przeliczając względne wartości odchyleń na wielkości metryczne – milimetry. System daje również możliwość stworzenia czujnika wirtualnego: w naszym przypadku obliczającego bezpośrednie wychylenie czubka wieży od podstawy, w funkcji wychylenia dwóch monitorowanych niezależnie poziomów.

System rejestrował odchylenia wieży od pionu w interwałach 30 minutowych, jednocześnie monitorując nagrzanie obiektu słońcem- wyniki pomiarów były bardzo stabilne: wieża wykazywała tendencje wychyleń w określonych kierunkach w zależności od pory dnia i stopnia nasłonecznienia.

Prezentowana technologia pozwala w sposób ciągły i niezależny od warunków atmosferycznych zbierać informacje na temat monitorowanego obiektu, co dla każdego geodety jest niezmiernie istotne. Jest w tym duży potencjał, szczególnie tam gdzie praca geodety jest niemożliwa (niedostępne punkty, mały interwał czasowy pomiędzy pomiarami, sytuacje kryzysowe związane ze stanem fizycznym obiektu).

Michał Dąbrowski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany Obowiązkowe pola są oznaczone *