Orbit Publisher – bezpieczne udostępnianie danych mobilnych.

Cykl życia danych mobilnych obejmuje również etap publikacji danych. Dostarczenie danych w odpowiedniej formie za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacyjnych wydaje się kluczowe  w przypadku zbiorów o terabajtowej objętości.

Im wcześniej dane zostaną dostarczone do odbiorcy końcowego tym szybciej możemy spodziewać się wynagrodzenia za pracę. Dostarczanie danych na dyskach zewnętrznych nie załatwia sprawy. Dostarczenie danych za pomocą zewnętrznych systemów transferu danych (np. WeTransfer) jest nieporozumieniem – tracimy kontrolę nad danymi, łamiemy wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz narażamy dane na dostęp przez osoby nieupoważnione. Korzystanie z takich systemów w przypadku danych zawierających wizerunki osób oraz zdjęcia obiektów zastrzeżonych może spotkać się z odpowiedzialnością karną.

Produkcja danych „big data” niesie za sobą również zobowiązanie do właściwego i bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznego udostępniania takich danych za pomocą rozwiązań sieciowych.

Orbit Publisher zapewnia bezpieczeństwo danych tak po stronie serwera danych jak i po stronie klienta sieciowego. Oprogramowanie Orbit Publisher zostało wyposażone w „magiczny” silnik danych pozwalający na serwowanie nielimitowanych chmur punktów oraz obrazów w taki sposób, aby odbiorca końcowy (nasz klient) miał w trakcie pracy wrażenie, że zbiór z którego korzysta jest „lekki” . Przy zbiorach o wielkości 5 TB Orbit Publisher radzi sobie znakomicie – zbiory o wielkości 30 TB też nie stanowią problemu. Bardzo ważną cechą Orbit Publisher jest możliwość łączenia w jedną całość zbiorów od różnych dostawców (producentów) danych – to co łączy takie zbiory to informacja o układzie współrzędnych – reszta na etapie importu jest załatwiana po stronie Orbit Publisher.

Dane po stronie serwera są grupowane w dowolny sposób. Administrator nadaje prawa dostępu do konkretnych zbiorów oraz do konkretnych publikacji, dodaje dane wektorowe lub bazy danych z których użytkownik będzie mógł korzystać. Tak spreparowane dane zostają opublikowane i stają się dostępne pod konkretnym adresem w sieci Intranet lub Internet.

Ekran logowania Orbit PublisherOkna nawigacyjne Orbit Publisher

Po stronie klienta dostęp do danych możliwy jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, aplikacji Orbit Explorer zainstalowanej lokalnie na komputerze PC, urządzenia mobilnego np. iPhone lub za pomocą aplikacji takich jak QGis, AutoCad Map, Arcgis wyposażonych w plugin klienta dostępny do pobrania ze strony www.orbitgt.com .

W przypadku dostępu przez przeglądarkę internetową użytkownik po zalogowaniu się do serwera otrzymuje dostęp do konkretnych zasobów i przydzielonych praw dostępu do danych.

Ekran dostępu jest podzielony na dwie części – w części pierwszej mamy dostęp np. do mapy zasadniczej oraz zwizualizowaną trajektorię według której były zbierane dane mobilne. Ustawienie „pinezki” we wskazanym miejscu powoduje wyświetlenie foto panoramy opisującej wybrany widok.

W części górnej ekranu (widok 2D) oraz w części dolnej (widok 3D) użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz interfejsów umożliwiających „podpięcie” lokalnych lub zdalnych danych użytkownika.

Zrzut ekranu (114)Zrzut ekranu (115)

Dzięki narzędziom pomiarowym dostępnym w widoku 2D i 3D użytkownik może wykonywać potrzebne pomiary a wyniki tych pomiarów kopiować lub zapisywać na warstwach – które może pobrać z serwera i wykorzystać w innych aplikacjach.

Orbit Publisher oferuje wiele narzędzi pomiarowych.

Zrzut ekranu (116)Wynik pomiaru wykonany na foto panoramie jest wizualizowany na widoku 2D. Takie narzędzie znakomicie nadaje się do sprawdzenia mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Na powyższym rysunku pokazano pomiar punktu – efektem pomiaru jest wartość współrzędnej X,Y oraz Z – dodatkowo po dokonaniu opisu pomiaru możemy wynik pomiaru zapisać na warstwie „punktowej”. Można również wykonywać „wizualizację” elementów mapy zasadniczej na foto panoramach. Wskazując element na widoku 2D zostanie on oznaczony na foto panoramie.

Zrzut ekranu (126)

Powyższy rysunek „wizualizuje” na foto panoramie położenie studni kanalizacji sanitarnej – z różnicy wysokości pomiędzy mapą zasadniczą a odczytem z danych mobilnych wynika, że pokrywa znajduje się we wskazanym miejscu około 30 cm pod ziemią.

Wykonane pomiary są automatycznie zapisywane na warstwach i mogą zostać wyeksportowane jako pliki wektorowe.

Zrzut ekranu (122)Zrzut ekranu (124)

Pliki domyślnie są zapisywane w formatach: shp i kml.

Podsumowanie.

Fascynacja metodami pozyskiwania danych masowych już minęła. Potrafimy pozyskać dane z dużych obszarów z zachowaniem wymogów dokładnościowych (Topcon SiriusPro, Topcon Falcon 8, Topcon IP-S3, Topcon GLS-2000). Potrafimy dane sprawdzić, wyeksportować do powszechnych formatów (Topcon Mobile Master Office), potrafimy również przetwarzać dane na potrzeby konkretnych zastosowań (Topcon Magnet Resurfacing).

Przyszedł czas na zarabianie pieniędzy !

Dzięki oprogramowaniu Orbit Publisher potrafimy  w łatwy sposób dostarczyć dane „na biurko” – do użytkownika końcowego – dowolnym kanałem komunikacyjnym.

Fascynujące jest to, że nie ma ograniczenia co do wielkości publikowanych zbiorów danych i źródeł ich pochodzenia. Użytkownik końcowy skupia się na pracy z udostępnioną informacją – … to zamawiał.

 

Przykładowe dane mobilne :

http://185.15.45.152:1111/publications/Kozienice/index.html   login : tpi   hasło : 2016

informacje dodatkowe : orbit@tpi.com.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany Obowiązkowe pola są oznaczone *