3D

Zastosowanie technologii skanowania laserowego 3D w procesie geodezyjnej obsługi inwestycji

Technologia skanowania laserowego 3D w czasie ostatnich lat rozwija się w szybkim tempie. W chwili obecnej skanowanie laserowe nie jest tylko metodą dokumentowania rzeczywistości w 3D, ale pozwala także na wykorzystanie skanera w procesie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej.

Skanowanie laserowe dostarcza w krótkim fragmencie czasu bardzo dużo informacji przestrzennych – chmur pomierzonych punktów skanowanego obiektu w lokalnym lub globalnym układzie współrzędnych. Dodatkowo nowoczesne skanery posiadają wbudowaną kamerę cyfrową, która jest współosiowa z układem dalmierczym urządzenia, co umożliwia pozyskanie oprócz danych pomiarowych, także danych jakościowych, które oferuje nam fotografia cyfrowa.

W praktyce użytkownik, oprócz pomiarów na danych uzyskanych ze skanowania, takich jak: odległość między słupami, powierzchnia ścian, objętość obiektu, może dokonać analizy jakości obiektu jak np. oszacować poziom skorodowania elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Dużą zaletą metody skanowania jest tzw. pomiar powierzchniowy, w stosunku do tradycyjnego punktowego pomiaru tachimetrycznego. W krótkim okresie czasu , ponieważ jeden pomiar skanerem trwa około 5 minut, możemy pomierzyć duże powierzchnie.

W świadomości większości użytkowników tej technologii, skaner laserowy jest narzędziem służącym do dokumentowania własnego otoczenia. Jest to naturalnie prawda, natomiast równie trafne jest zastosowanie takiego rozwiązania pomiarowego w pracach inżynierskich podczas procesu obsługi inwestycji w terenie.

Przykładem takiego zastosowania jest wykorzystanie skanera laserowego podczas montażu paneli ściennych w obiektach budowlanych typu hala. W przypadku tego typu robót, problemem jest mała ilość czasu na pomiar płaskości ścian obiektu, duże skomplikowanie samego pomiaru oraz małe zakresy tolerancji montażu płyt panelowych.

Pomiar płaskości ścian hali przed montażem paneli ściennych

Cel: pomiar ścian hali w celu dokładnego wyznaczenia płaskości ścian w wybranych punktach.

 

Obiekt budowlany – hala produkcyjna

Montaż płyt ściennych jest pracą dosyć precyzyjną i wymaga od konstrukcji hali utrzymania określonych parametrów. Firma instalacyjna zleciła wymierzenie powierzchni w celu kontroli miejsc montażowych. Do poprawnego zamontowania elementów ściany konieczne jest zachowanie płaskości konstrukcji budynku w tejże jego części. W opisywanym przypadku, jak to często bywa na placu budowy, czas był bardzo ważnym aspektem zlecenia. Geodeta zdecydował się skorzystanie z technologii skanowania 3D.

Na początku zadania zastabilizowano punkty referencyjne na obiekcie, które pomierzono tachimetrem w układzie lokalnym oraz zeskanowano w technologii 3D cały obiekt wraz z nadaniem skanom georeferencji.

Użyto następujących narzędzi:
 • Skanera laserowego Faro Focus X330
 • Oprogramowania do zaawansowanej obróbki skanów Gexcel Reconstructor 3D

rys. Skan ściany wraz z punktami referencyjnymi

Po dokonaniu podstawowych czynności związanych z obróbką danych 3D, takich jak: czyszczenie szumu pomiarowego, łączenie chmur punktów, nakładanie koloru na chmury punktów, dokonano pomiaru płaskości ściany wraz z utworzeniem mapy odchyłek płaskości względem punktów referencyjnych.

rys. Mapa płaskości wybranej ściany

Mając dane zeskanowane można było opracować projekt poprawek montażowych w punktach siatki, realizowanej w odległości co 1m. Na podstawie obliczeń poprawek montażowych, geodeta obsługujący inwestycje mógł wytyczyć tachimetrem punkty, w których konieczne było zrealizowanie poprawek w ścianie aby być pewnym, że podczas montażu płyt elewacyjnych, nic nie stanie na przeszkodzie i panele będą mogły być zainstalowane zgodnie z tolerancją oraz w założonym czasie.
Do montażu płyt wykorzystywany jest dźwig, którego wynajem jest sporym wydatkiem, a do tego podczas montażu takich płyt plac budowy jest wyłączony z ruchu dla innych ekip instalatorskich. W związku z tym metoda skanowania laserowego oprócz szybkości w opracowaniu, pozwoliła na spore oszczędności inwestorskie.

rys. Mapa poprawek montażowych paneli elewacyjnych

Technologia skanowania laserowego 3D jest nową technologią oraz uniwersalnym rozwiązaniem pomiarowym. Z pewnością znajdzie swoje zastosowanie podczas dokumentowania otaczającej rzeczywistości, także na etapie projektowania, ale jak także powyższy przykład pokazał, można z powodzeniem ją wykorzystać w zagadnieniach inżynierskich, spotykanych podczas obsługi obiektu budowlanego.

Autorzy:
Michał Olchawa,
Karol Derejczyk

Premiera Orbit Indoor Mapping

Orbit Indoor Mapping znakomicie ułatwia pracę z danymi pochodzącymi ze skanerów stacjonarnych (np. Topcon, Faro) oraz urządzeń skanujących typu ZEB-REVO, Gexcel Heron. Program jest wyposażony w specjalny moduł umożliwiający tworzenie planów pomieszczeń – Floor Plan Builder. Program umożliwia konwersję chmur punktów do formatu OPC bez limitu punktów.

Podstawowe funkcje programu Orbit Indoor Mapping :

Import danych – dowolny system skanowania wnętrz (skanery stacjonarne i mobilne ), obsługa zdjęć sferycznych i płaskich, chmury punktów. Import na podstawie gotowych kreatorów importu danych z popularnych systemów dostępnych na rynku,

Przeglądanie danych – nawigacja po układzie zdjęć oraz chmurze punktów, nakładanie danych wektorowych 2D i 3D na dane pierwotne, ustawienie przeźroczystości, głębokości widoku, korekta wysokości, przekroje na chmurze punktów,

Wektoryzacja – tworzenie planów budynków za pomocą konstruktora planów stanowiącego integralną część programu (film), praca według zdefiniowanych scenariuszy wektoryzacji

Inne funkcje – nakładanie dowolnych danych 2D i 3D, regulacja wysokości chmury punktów, pomiary na chmurze punktów, pomiary na zdjęciu „one click”, pomiary pozycji – dystansu, strefy wolnej, objętości. Funkcje zapisu do formatów CAD i GIS. Moduł tworzenia filmów – również VR. Moduł Asset Inventory.

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl

Pomiary kontrolne w przemyśle z wykorzystaniem ręcznego skanera 3D?

Firma TPI przeprowadziła na potrzeby klienta test ręcznego narzędzia skanującego Faro freestyle dla potrzeb kontroli jakości w zakładzie przemysłowym. Jest to przykład jak uniwersalnym produktem pomiarowym jest skaner 3D.

Uniwersalny ręczny skaner 3D, sprawdza się w przypadku skanowania trudno dostępnych obiektów oraz jako uzupełnienie klasycznego skanowania 3D. Urządzenie szybko i rzetelnie dokumentuje konstrukcje i obiekty w 3D, tworząc kolorowe chmury punktów o wysokiej rozdzielczości. Dzięki swojej niezrównanej precyzji skaner nadaje się do wszystkich zastosowań, w których należy szybko pozyskać model obiektów w 3D. Użytkownik pracując z tabletem w czasie rzeczywistym śledzi proces skanowania.Urządzenie idealnie sprawdza się jako podstawowe urządzenie pomiarów 3d oraz narzędzie, z którym rozpoczynamy pomiary w trybie 3D.

Głowne cechy:

 • lekkie urządzenie – skanery Freestyle3D / Freestyle3D X ważą zaledwie 0,98 kg
 • ręczny kolorowy skaner laserowy – bezwysiłkowe rejestrowanie niemal dowolnego typu powierzchni w czasie rzeczywistym
 • intuicyjny system Plug and Play – zasilanie bezpośrednio z tabletu
 • wizualizacja chmury punktów w czasie rzeczywistym – wizualizacja chmury punktów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w tablecie
 • idealne rozwiązanie do dokumentacji 3D – bezproblemowe łączenie skanów wykonanych skanerem klasycznym Focus
 • wysoka odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne – skanery ręczne Faro jako jedyne tego typu urządzenia na rynku posiadają klasę odporności IP5X w przypadku Freestyle3D oraz IP52 dla Freestyle3D X

Podstawowe parametry:

 • dokładność w punkcie 3D:  1.5mm (freestyle 3D),  1 mm (freestyle 3D X),
 • Zasięg 0,5 – 3,0 m
 • Rejestrowanie punktów 3D Do 88 000 pkt/s
 • Waga: 0,98 kg
 • inne: zasilany przez port USB, wbudowana lampa błyskowa LED, laser klasy 1

Pomiar kopyta do kształtowania arkusza blachy

Cel: pomiar kopyta dla firmy zajmującej się wytwarzaniem dużych konstrukcji stalowych stosowanych w przemyśle stoczniowym, energetycznym oraz paliwowym.

Należało zbadać dokładność wykonania górnej powierzchni o pofalowanym, trudnym do zmierzenia tradycyjnymi metodami kształcie. Powierzchnia ta odpowiada za nadanie odpowiedniego kształtu obrabianemu arkuszowi blachy. Ukształtowane arkusze tworzą poszycie statku, więc muszą być wykonane z odpowiednią dokładnością wynoszącą 3 mm.

Użyte narzędzia:

 • Ręczny skaner Faro Freestyle z oprogramowaniem Faro Scene
 • Oprogramowanie do zaawansowanej kontroli jakości Geomagic Control

geomagic freestylex

Przebieg pomiaru:

 1. Faro Freestyle – pomiar całej konstrukcji przy użyciu naklejanych znaczników, poprawiających dokładność skanowania – 3 godziny
 2. Faro Scene – obróbka wyników do postaci jednorodnej chmury punktów o wysokiej jakości – 2 godz.
 3. Geomagic Control – dopasowanie skanu do referencyjnego, idealnego modelu CAD – 0,5 godz.
 4. Geomagic Control – utworzenie kolorowej mapy odchyłek poprzez porównanie skanu do modelu CAD – 0,5 godz.
 5. Geomagic Control – wyznaczenie dokładnej wartości odchyłki w każdym miejscu, w którym przecinają się płaty blach (tzw. węzły) – 3 godz.
 6. Geomagic Control – utworzenie przejrzystego raportu w postaci pliku PDF 3D, który zawiera wyniki z całej analizy – 0,5 godz.

Całość zajęła około 10 godz.

 

Skanowany obiekt

Skanowany obiekt

 

Model CAD obiektu

Model CAD obiektu

 

Kolorowa mapa odchyłek względem referencji z projektu

Kolorowa mapa odchyłek względem referencji z projektu

 

Raport 3D z pomiaru

Raport 3D z pomiaru

Premiera ORBIT UAS MAPPING v.17 !

Moda na drony niesie ze sobą również pytania czysto praktyczne. Czy kupno wirnikowca/płatowca jest inwestycją opłacalną? Czy wydając określoną kwotę będziemy w stanie zarobić pieniądze, które pokryją koszty inwestycji i coś jeszcze zostanie w kasie.

Wszystko zależy w zasadzie od naszej wyobraźni. Jeżeli jesteśmy już po etapie fascynacji lataniem (każdy to przechodzi!) to stojąc twardo na ziemi musimy zastanowić się nad przetworzeniem zebranego materiału na produkt, który będzie posiadał wartość handlową. Na tym etapie nie wystarczy być geodetą – trzeba być trochę wizjonerem i bardzo dobrze znać potrzeby naszego klienta końcowego.

Przetworzenie materiału w popularnych aplikacjach typu Agisoft PhotoScan czy Pix4D w zasadzie kończy się na ortofoto i chmurze punktów. Oczywiście bez tych aplikacji nie zrobimy praktycznie nic. Jednak prawdziwa przygoda zaczyna się na etapie obróbki tych materiałów i pozyskiwania konkretnych, uporządkowanych i wiarygodnych metrycznie informacji stanowiących produkt docelowy.

Wektor – podstawowy towar o ogromnej wartości handlowej. Pozyskanie tego towaru nie jest sprawą prostą. Musimy dysponować oprogramowaniem, które „w locie” pozwoli poruszać się np. po 4 GB pliku TIFF i 5 GB chmurze punktów.

ORBIT UAS MAPPING to oprogramowanie, które pozwoli na takie wyczyny na zwykłym komputerze bez inwestycji w super wydajny sprzęt. Do dyspozycji otrzymujemy „mocny silnik danych” oraz magiczne algorytmy pozwalające pracować ze zbiorami o nielimitowanej objętości.

ORBIT UAS MAPPING posiada wiele narzędzi ułatwiających pracę. Automatyczne rozpoznawanie krawędzi  (półautomatyczna wektoryzacja), tworzenie przekrojów poprzecznych, profili terenu. Oprogramowanie umożliwi również sprawdzenie dostarczonego materiału z pełnym raportem.

ORBIT UAS MAPPING wyposażony jest również w moduł do obliczania objętości – narzędzie pewne i pozwalające przygotować wyniki obliczeń w formie raportów oraz materiałów wyjściowych dla innych aplikacji (mapa konturowa, model terenu).

Posiadając wektor pozyskany z naszych danych możemy go połączyć np. z wektorową mapą zasadniczą lub zwizualizować na danych ze skanerów mobilnych lub stacjonarnych. Jedyny warunek – dane muszą posiadać znany układ współrzędnych i być w formie obsługiwanej np. przez FME Server.

ORBIT UAS MAPPING wypełnia lukę rynkową w oprogramowaniu do dalszego komercyjnego przetwarzania danych z dronów – dostajemy narzędzie, które pozwoli śmiało myśleć o komercyjnym wykorzystaniu UAS.

ORBIT UAS MAPPING w wersji 17  ma premierę w dniu dzisiejszym! – premiera światowa miała miejsce na Commercial UAV Expo, Las Vegas. THE SKY`S THE LIMIT !

Nową wersję można pobrać ze strony : https://orbitgt.com/uas-feature-extraction#download

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl

Firma TPI Sp. z o.o. posiada status Gold Reseller for the Orbit GM Mobile Mapping portfolio.

Gold Certificate – TPI

ps. wkrótce premiera oprogramowania OIM Floor Plan Builder ! – prosimy śledzić naszego bloga.

TPI Mobile Mapping Team

Orbit Publisher – bezpieczne udostępnianie danych mobilnych.

Cykl życia danych mobilnych obejmuje również etap publikacji danych. Dostarczenie danych w odpowiedniej formie za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacyjnych wydaje się kluczowe  w przypadku zbiorów o terabajtowej objętości.

Im wcześniej dane zostaną dostarczone do odbiorcy końcowego tym szybciej możemy spodziewać się wynagrodzenia za pracę. Dostarczanie danych na dyskach zewnętrznych nie załatwia sprawy. Dostarczenie danych za pomocą zewnętrznych systemów transferu danych (np. WeTransfer) jest nieporozumieniem – tracimy kontrolę nad danymi, łamiemy wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz narażamy dane na dostęp przez osoby nieupoważnione. Korzystanie z takich systemów w przypadku danych zawierających wizerunki osób oraz zdjęcia obiektów zastrzeżonych może spotkać się z odpowiedzialnością karną.

Produkcja danych „big data” niesie za sobą również zobowiązanie do właściwego i bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznego udostępniania takich danych za pomocą rozwiązań sieciowych.

Orbit Publisher zapewnia bezpieczeństwo danych tak po stronie serwera danych jak i po stronie klienta sieciowego. Oprogramowanie Orbit Publisher zostało wyposażone w „magiczny” silnik danych pozwalający na serwowanie nielimitowanych chmur punktów oraz obrazów w taki sposób, aby odbiorca końcowy (nasz klient) miał w trakcie pracy wrażenie, że zbiór z którego korzysta jest „lekki” . Przy zbiorach o wielkości 5 TB Orbit Publisher radzi sobie znakomicie – zbiory o wielkości 30 TB też nie stanowią problemu. Bardzo ważną cechą Orbit Publisher jest możliwość łączenia w jedną całość zbiorów od różnych dostawców (producentów) danych – to co łączy takie zbiory to informacja o układzie współrzędnych – reszta na etapie importu jest załatwiana po stronie Orbit Publisher.

Dane po stronie serwera są grupowane w dowolny sposób. Administrator nadaje prawa dostępu do konkretnych zbiorów oraz do konkretnych publikacji, dodaje dane wektorowe lub bazy danych z których użytkownik będzie mógł korzystać. Tak spreparowane dane zostają opublikowane i stają się dostępne pod konkretnym adresem w sieci Intranet lub Internet.

Ekran logowania Orbit PublisherOkna nawigacyjne Orbit Publisher

Po stronie klienta dostęp do danych możliwy jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, aplikacji Orbit Explorer zainstalowanej lokalnie na komputerze PC, urządzenia mobilnego np. iPhone lub za pomocą aplikacji takich jak QGis, AutoCad Map, Arcgis wyposażonych w plugin klienta dostępny do pobrania ze strony www.orbitgt.com .

W przypadku dostępu przez przeglądarkę internetową użytkownik po zalogowaniu się do serwera otrzymuje dostęp do konkretnych zasobów i przydzielonych praw dostępu do danych.

Ekran dostępu jest podzielony na dwie części – w części pierwszej mamy dostęp np. do mapy zasadniczej oraz zwizualizowaną trajektorię według której były zbierane dane mobilne. Ustawienie „pinezki” we wskazanym miejscu powoduje wyświetlenie foto panoramy opisującej wybrany widok.

W części górnej ekranu (widok 2D) oraz w części dolnej (widok 3D) użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz interfejsów umożliwiających „podpięcie” lokalnych lub zdalnych danych użytkownika.

Zrzut ekranu (114)Zrzut ekranu (115)

Dzięki narzędziom pomiarowym dostępnym w widoku 2D i 3D użytkownik może wykonywać potrzebne pomiary a wyniki tych pomiarów kopiować lub zapisywać na warstwach – które może pobrać z serwera i wykorzystać w innych aplikacjach.

Orbit Publisher oferuje wiele narzędzi pomiarowych.

Zrzut ekranu (116)Wynik pomiaru wykonany na foto panoramie jest wizualizowany na widoku 2D. Takie narzędzie znakomicie nadaje się do sprawdzenia mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Na powyższym rysunku pokazano pomiar punktu – efektem pomiaru jest wartość współrzędnej X,Y oraz Z – dodatkowo po dokonaniu opisu pomiaru możemy wynik pomiaru zapisać na warstwie „punktowej”. Można również wykonywać „wizualizację” elementów mapy zasadniczej na foto panoramach. Wskazując element na widoku 2D zostanie on oznaczony na foto panoramie.

Zrzut ekranu (126)

Powyższy rysunek „wizualizuje” na foto panoramie położenie studni kanalizacji sanitarnej – z różnicy wysokości pomiędzy mapą zasadniczą a odczytem z danych mobilnych wynika, że pokrywa znajduje się we wskazanym miejscu około 30 cm pod ziemią.

Wykonane pomiary są automatycznie zapisywane na warstwach i mogą zostać wyeksportowane jako pliki wektorowe.

Zrzut ekranu (122)Zrzut ekranu (124)

Pliki domyślnie są zapisywane w formatach: shp i kml.

Podsumowanie.

Fascynacja metodami pozyskiwania danych masowych już minęła. Potrafimy pozyskać dane z dużych obszarów z zachowaniem wymogów dokładnościowych (Topcon SiriusPro, Topcon Falcon 8, Topcon IP-S3, Topcon GLS-2000). Potrafimy dane sprawdzić, wyeksportować do powszechnych formatów (Topcon Mobile Master Office), potrafimy również przetwarzać dane na potrzeby konkretnych zastosowań (Topcon Magnet Resurfacing).

Przyszedł czas na zarabianie pieniędzy !

Dzięki oprogramowaniu Orbit Publisher potrafimy  w łatwy sposób dostarczyć dane „na biurko” – do użytkownika końcowego – dowolnym kanałem komunikacyjnym.

Fascynujące jest to, że nie ma ograniczenia co do wielkości publikowanych zbiorów danych i źródeł ich pochodzenia. Użytkownik końcowy skupia się na pracy z udostępnioną informacją – … to zamawiał.

 

Przykładowe dane mobilne :

http://185.15.45.152:1111/publications/Kozienice/index.html   login : tpi   hasło : 2016

informacje dodatkowe : orbit@tpi.com.pl

Masowe zbieranie danych w praktyce.

Masowe zbieranie danych wymaga wydajnych i kompletnych rozwiązań pomiarowych

Kompletność rozwiązania pomiarowego jest rozumiana, jako zespół zintegrowanych sensorów pozwalających z odpowiednią dokładnością określać położenie systemu pomiarowego przy założeniu powtarzalności wyznaczania pozycji oraz reagować w czasie rzeczywistym na zmiany jakości sygnałów odbieranych przez dostępne sensory.

W przypadku systemu Topcon IP-S3 efektem finalnym jest zbiór danych opisujący trajektorię przejazdu systemu pomiarowego zintegrowany w czasie z foto panoramami oraz chmurą punktów ze skanowania laserowego. Pozwala to na transformację współrzędnych z układu pojazdu do układu geodezyjnego.

Kluczowe zatem jest stworzenie rozwiązań programowych umożliwiających prawidłowe wyznaczenie oraz kontrolę poprawności i jakości parametrów trajektorii.

W praktyce obliczenie (wyrównanie) trajektorii oraz jej sprawdzenie dokonujemy w oparciu o pary punktów (pomierzony w terenie/ zarejestrowany przez system) wskazanych na foto panoramach i/lub na chmurze punktów. Ogromne znaczenie ma więc w tym przypadku odpowiednie przygotowanie przed pomiarem punktów kontrolnych w terenie – ich rozmieszczenie i dobre markowanie.

Kolekcję terenowych danych pomiarowych wykonujemy za pomocą systemu Topcon IP-S3. Jest to system kompletny, gotowy do pracy wyposażony w świetne oprogramowanie do postprocessing’u danych Topcon Mobile Master Office. System po zamontowaniu na np. relingach dachowych jest gotowy do pracy po około 5 minutach. Rozpoczęcie pracy poprzedzone jest szybką kontrolą wizualną statusu systemu i nadaniem nazwy sesji pomiarowej. Rejestracja danych odbywa się w sposób automatyczny według ustalonych w sesji parametrów projektowych (np. foto panorama co 5 m) i nie wymaga nadzoru. Kierowca / operator systemu ma możliwość pełnej koncentracji nad bezpieczną jazdą, a system w trakcie wykonywania pomiarów samodzielnie steruje pracą i parametrami sensorów pomiarowych.

Kolejną istotną kwestią jest dobór odpowiedniej strategii gromadzenia danych – wybór optymalnej trasy przejazdu obejmującej zasięgiem cały obiekt. Kolosalne znaczenie ma także zrozumienie potrzeb odbiorcy danych – czy np. interesuje go tylko oznakowanie poziome i pionowe drogi (wystarczający przejazd „w jedną stronę”) czy interesuje go np. ukształtowanie terenu w całym pasie drogowym bardzo blisko pobocza (dwa przejazdy „w dwóch kierunkach”). Kierowca / operator systemu musi również pamiętać o właściwym zarejestrowaniu miejsc, w których zlokalizowane są terenowe punkty kontrolne. System Topcon IP-S3 znakomicie ułatwia prace w trakcie pomiaru – dostarcza w czasie rzeczywistym obraz pokrycia danymi pomiarowymi oraz prezentuje zakres wykonanej pracy. Operator / kierowca ma możliwość pełnej kontroli jakości zbieranych informacji do wyznaczenia trajektorii – może na tej podstawie podjąć decyzję o dodatkowym pomiarze odcinków o np. ograniczonej widoczności satelitów systemu GNSS.

Po zakończeniu pracy w terenie zgromadzone dane podlegają przetworzeniu w programie Topcon Mobile Master Office. W pierwszym kroku następuje sprawdzenie integralności danych, czyli sprawdzenie pozyskania danych foto oraz jakości danych zarejestrowanych przez skaner, odometr, IMU (Inertial Measurement Unit) oraz odbiornik GNSS. W kolejnym kroku dokonywane jest obliczenie trajektorii w oparciu o stację bazową GNSS lub sieć poprawek powierzchniowych np. TPINETpro. Następnie następuje połączenie 5 pojedynczych zdjęć w foto panoramę 360 o oraz przypisanie do każdej z foto panoram punktu na trajektorii z równoczesnym określeniem 3 kątów orientacji foto panoramy w przestrzeni (kąty Roll, Pitch, Yaw) względem trajektorii przejazdu. W dalszy etapie zapis skanera zostaje poddany wstępnemu przetworzeniu polegającemu na uporządkowaniu punktów w zbiorze z wykorzystaniem informacji o czasie kolekcji danych i synchronizacji tych danych z zapisami IMU. Po tej operacji wstępnie przetworzonej chmurze punktów („scan”) zostaje nadana georeferencja względem obliczonej trajektorii oraz punkty w chmurze punktów otrzymują atrybut koloru RGB na podstawie pozyskanych foto panoram. Kolejnym etapem jest wykonanie połączenia pomiędzy sąsiednimi chmurami punktów z trajektorii równoległych lub krzyżujących się i znalezienie najlepszego dopasowania przy zachowaniu zasad dokładnościowych opisanych na etapie wyrównania trajektorii. Topcon Mobile Master Office umożliwia na tym etapie wykonanie sprawdzenie jednej chmury punktów wygenerowanej dla całego projektu w oparciu o terenowe punkty kontrolne (GCPs). Proces sprawdzenia pozwala na wyznaczenie błędu położenia oraz na tzw. rozrzucenie ewentualnych poprawek na całej trajektorii wraz z możliwością wygenerowania szczegółowego raportu z wyrównania trajektorii.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia projektu w oparciu o GCPs podjęliśmy decyzję o rozrzuceniu poprawek program automatycznie wprowadzi korekty do trajektorii pierwotnej oraz dokona ponownego ustawienia foto panoram na nowej skonsolidowanej trajektorii oraz wykona ponowne wyliczenie georeferencji chmury punktów.

Finalnym etapem opracowania projektu jest wygenerowanie chmury punktów wraz z filtrowaniem („cloud”) – jest to produkt finalny – z wszystkimi niezbędnymi atrybutami oraz w pełni metryczny względem trajektorii, czyli idąc dalej, względem lokalnego układu odniesienia.

Standardowymi produktami finalnymi dostarczanymi Zamawiającemu usługę pomiarową systemem IP-S3 są: chmura punktów 3D, foto panoramy wraz z ich georeferencją, trajektoria przejazdu. Eksport danych wykonywany jest do dowolnego układ współrzędnych.

Podstawowym wyzwaniem, jaki pojawia się przed użytkownikiem to objętość danych. Projekt o długości 10 km i foto panoramach co 10 m to zbiór danych o objętości około 45 GB danych. Chmura punktów opisana, jako jeden plik, ma objętość około 35 GB danych. Zagadnienie płynnej pracy z takimi zbiorami danych jest równie interesujące jak sam proces skanowania. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie Orbit Content Manager, które umożliwia na płynną pracę na tak dużych zbiorach nawet na średniej klasy laptopie, bez utraty jakości wizualnej chmury punktów oraz foto panoram.

Podsumowanie

System skanowania mobilnego Topcon IP-S3 jest rozwiązaniem kompletnym, sprawdzonym w działaniu oraz wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie do postprocessing’u danych. Stabilność działania systemu, powtarzalność pomiarów oraz jakość wykonania komponentów pozwala na realizowanie dużych projektów bez obawy o efekt końcowy. Bardzo duże znaczenie ma również objęcie użytkowników systemu ekskluzywną opieką techniczną Topcon Total Care. W ramach tej opieki użytkownik otrzymuje szkolenie, ma możliwość poznania dobrych praktyk pomiarowych oraz może liczyć na szybką pomoc techniczną w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działania systemu poprzez zamówienie prezentacji działania systemu lub prezentację danych końcowych – zgłoszenia prosimy wysyłać na adres orbit@tpi.com.pl.

TPI Mobile Mapping Team

MMT_TPI

 

Publikacja danych – Orbit Publisher

Publikacja danych mobilnych za pomocą Orbit Publisher umożliwia dostęp do danych na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Publikować możemy foto panoramy, chmury punktów, dowolne zbiory danych wektorowych, pikiety. Jeśli dane do publikacji mają znany układ współrzędnych to w zasadzie nie ma ograniczeń. Objętość danych nie jest problemem – silnik Orbit Publisher poradzi sobie z danymi 10, 20 TB danych !.

Dysponując smartfonem z aplikacją iOS PanoViewer możemy w terenie połączyć się z naszymi danymi. Możemy rozpocząć swoistą grę w Pokemony.  Naszymi poszukiwanymi obiektami będą np. studzienki kanalizacyjne, drzewa, słupy energetyczne. Punkty dostaniemy (od pracodawcy w formie premii) za wydajność pozyskiwania informacji opisowych o tych obiektach.

Możemy też zagrać w inny rodzaj gry – dzięki rozszerzonej rzeczywistości wzbogaconej o obraz mapy wektorowej będziemy mogli w terenie przeprowadzić wizję lokalną przed rozpoczęciem projektowania – możemy w terenie zobaczyć nasz projekt jeśli wcześniej go udostępnimy w Orbit Publisher. Ciekawą wersją Pokemonów GIS będzie porównanie stanu obecnego w terenie z danymi historycznymi – np. przegląd infrastruktury drogowej, miejskiej. Na pewno osoba zarządzająca majątkiem w czasie inspekcji terenowych będzie zadowolona jeśli po kliknięciu w obiekt otrzyma informację o właścicielu i czy została wydana stosowna decyzja administracyjna lub będzie mogła bezpośrednio w terenie uzupełnić dane opisowe o obiektach według ustalonych scenariuszy.

Co jest niezwykłego w takim rozwiązaniu ? – metryczność danych które widzimy oraz jakość danych którymi dysponujemy. Mamy dostęp do pewnych danych dokładnie w tym momencie kiedy są najbardziej potrzebne.

Jeśli chcesz zobaczyć w akcji Orbit Publisher – napisz na adres orbit@tpi.com.pl

Aplikacja iOS PanoViewer jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store.

http://demo.orbitgt.com/3d_mapping/ – serwer z przykładami publikacji danych mobilnych.

Sposób na plan obiektu budowlanego.

Jeśli tworzysz plany zabezpieczenia obiektów, plany ewakuacyjne  ochrony przeciwpożarowej lub prowadzisz firmę zajmującą się wyposażeniem wnętrz prawdopodobnie będziesz potrzebował aktualne rzuty kondygnacji, przekroje i zapewne chciał byś wykonywać na tym materiale wiarygodne pomiary.

Rynek rozwiązań pomiarowych zaskakuje ! . Czy można zrobić w ciągu godziny rzuty kondygnacji budynku np. średniej wielkości budynku Starostwa Powiatowego, Szkoły, Przedszkola, Poczty, Urzędu administracyjnego ? TAK.

ZEB-REVO – ręczny skaner z naszej oferty jest idealnym rozwiązaniem. Rdzeniem systemu jest algorytm SLAM (Simultaneous Localisation And Mapping), który ułatwia szybkie i efektywne skanowanie zamkniętych przestrzeni bez potrzeby użycia GPS. Wynikiem pomiaru jest chmura punktów w formacie .LAZ oraz pliki trajektorii skanera, dzięki czemu od razu widać jak przebiegał pomiar. Format .LAZ jest obsługiwany przez większość programów do obróbki danych ze skanowania 3D.

Wykonanie samego rzutu czy przekroju to już czysta przyjemność. PoinCab zrobi to błyskawicznie !.

Jeżeli chcesz przetestować ZEB-REVO – zapraszamy !

orbit@tpi.com.pl

Mobile mapping dla QUANTUM GIS

Często podczas spotkań z obecnymi i przyszłymi Klientami padają pytania o praktyczne wykorzystanie danych ze skaningu mobilnego. W jaki sposób można „dobrać się” do terabajtów danych za pomocą wykorzystywanego na co dzień oprogramowania. Popularny QGis uzyskał możliwość korzystania z danych mobilnych . Dane można podłączyć z lokalnego serwera Orbit Publisher lub skorzystać z chmury.

Jeżeli chcesz sprawdzić działanie pluginu dla QuantumGis napisz na adres mailto:orbit@tpi.com.pl.