monitoring mostów

Aplikacja czujników Senceive w śledzeniu stanu technicznego mostu kolejowego

Bezprzewodowy system monitorowania Senceive doskonale radzi sobie z zagadnieniami śledzenia zmian geometrycznych na obiektach inżynierskich w sposób ciągły i zdalny.

Jak widać na załączanych zdjęciach- element górny płyty przyczółka jest uszkodzony- widoczne pęknięcie na linii bocznej monitorowane było równolegle przy użyciu szczelinomierza automatycznego w okresach co 30 minut.

System komunikacji FlatMesh zapewnił szybką i bezprzewodową instalację, natomiast wbudowana bateria w bramkę komunikacyjną GateWay zapewniła skuteczne działanie całego systemu bez konieczności dostarczania zasilania przez okres 10 dni programu pilotażowego.

W zaprezentowanej tutaj aplikacji automatycznego rozwiązania pomiarowego zastosowano laserowy czujnik ekstensometryczny do celów pomiaru ruchu stalowego przęsła na łożysku. Ten sam sensor jednocześnie kontrolował pochylenie elementu przyczółka mostu, do którego był przymocowany.

 

 

 

Zaprezentowane rozwiązanie prowadziło aktywny pomiar monitoringowy już w kilkanaście minut po instalacji w interwałach 30 minutowych, natomiast na czas przemieszczania taboru kolejowego po moście- na okres od piątku do poniedziałku- częstotliwość tę zmieniano na pomiary w odstępach 5  minutowych.

Całość zarządzania procesem pomiarowym, analiza danych i ustawienia systemu alarmowego odbywa się w sposób zdalny. Dostęp do projektu monitoringowego jest kilkupoziomowy- od podstawowego poziomu odbiorcy danych, do pełnego dostępu administratora projektu.

 

Michał Dąbrowski

Monitorujemy mosty

Rozwiązania pomiarowe Senceive znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w zagadnieniach monitoringowych związanych z geotechniką. W ciągu ostatnich dni zaprezentowaliśmy kompletny system monitorowania deformacji i odkształceń mostu. Poniżej prezentujemy typowy most nad autostradą, jakich są setki w całym kraju. Został on uzbrojony w zestaw bezprzewodowych czujników inklinometrycznych FlatMesh oraz w dwa moduły pomiaru przemieszczeń. Za pomocą tych urządzeń bardzo szybko, zdalnie i automatycznie śledzone są wartości pochylenia środkowych podpór mostu oraz przemieszczenia płyty przęsłowej na przyczółkach mostu.

System bezprzewodowego zasilania oraz komunikacji w rozwiązaniu FlatMesh Senceive umożliwił natychmiastową instalację czujników. Zestaw wygodnych mocowań dla czujników inklinometrycznych umożliwia szybką instalację na każdej powierzchni przy użyciu wkrętów lub kleju, natomiast uchwyt dla czujnika optycznego z dwiema śrubami precyzyjnymi umożliwia dokładne wycelowanie wiązki laserowej czujnika.

Uruchomienie procedury pomiarowej, wyzerowanie czujników w pozycji instalacji oraz ustawienie częstotliwości pomiarów odbywa się w sposób zdalny, przy użyciu platformy monitoringowej WebMonitor, pracującej w przeglądarce internetowej. To tutaj użytkownik może obserwować odczyty czujników pomiarowych, wyznaczać progi alarmowe dla poszczególnych wartości pomierzonych odkształceń i przemieszczeń, oraz reakcję systemu ostrzegającego- powiadom użytkownika lub grupę użytkowników SMSem lub mailowo.

Wygodny i łatwy w obsłudze system zarządzania danymi umożliwia w sposób natychmiastowy prezentacje wyników pomiarów w zestawieniach z lokalnymi warunkami temperaturowymi. Umożliwia także śledzenie korelacji pomiędzy tymi zjawiskami, a występującymi deformacjami obiektu.

W rezultacie system pomiarów deformacji po raz kolejny sprawdził się w monitorowaniu obiektów mostowych.

Michał Dąbrowski

Business Development Manager in Monitoring Solutions TPI Sp. z o.o.