monitoring

Monitoring przemieszczeń w Pradze

Nowatorskie i w pełni bezprzewodowe rozwiązanie monitoringowe marki SENCEIVE, proponowane przez TPI, znalazło swoją kolejną odsłonę w zagadnieniu ciągłego i zdalnego pomiaru odkształceń elementów szyn w praskim metrze.

 

Problem postawiony przez czeską firmę SG Geotechnika był dość skomplikowany: instalacja zestawu inklinometrów na monitorowanym układzie szynowym w czasie trzygodzinnej przerwy nocnej w tunelu metra, w odległości około 300 metrów od stacji metra praskiego Pankrac.

   

Zastosowanie systemu bezprzewodowego umożliwiło realizację zadań instalacyjnych w przeciągu zaledwie kilku kwadransów. Bramka informacyjna Flatmesh 3G została zainstalowana w pobliżu peronu stacji, skąd bezpośrednio mogła się komunikować z siecią GSM. Czujnik pochyleń w wersji zminiaturyzowanej NANO+ zainstalowano bezpośrednio na szynie z użyciem magnesów neodymowych. Przepływ sygnału komunikacyjnego pomiędzy czujnikami sieci pomiarowej Flatmesh odbywał się za pośrednictwem zakodowanej sieci WiFi dalekiego zasięgu, generowanej przez układy pomiarowe.

   

Zastosowanie systemu bezprzewodowego umożliwiło realizację zadań instalacyjnych w przeciągu zaledwie kilku kwadransów. Bramka informacyjna Flatmesh 3G została zainstalowana w pobliżu peronu stacji, skąd bezpośrednio mogła się komunikować z siecią GSM. Czujnik pochyleń w wersji zminiaturyzowanej NANO+ zainstalowano bezpośrednio na szynie z użyciem magnesów neodymowych. Przepływ sygnału komunikacyjnego pomiędzy czujnikami sieci pomiarowej Flatmesh odbywał się za pośrednictwem zakodowanej sieci WiFi dalekiego zasięgu, generowanej przez układy pomiarowe.

   

Monitoring pochylenia wież GSM w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych i obszarów zamieszkanych

Niektóre obiekty niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej muszą być posadowione w obszarach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla otaczających ich obiektów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku wież GSM, które zbudowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zamieszkanych lub trakcji kolejowych, podlegają procesowi okresowych pomiarów geodezyjnych.

A gdyby tak zautomatyzować cały proces pomiaru i ostrzegania? Dziś przyjrzymy się konkretnie takiemu zagadnieniu i rozpatrzymy je z pozycji opłacalności.

System monitoringowy marki Senceive zaprezentowany w tym przykładzie mieści się w granicach 20 tys. złotych.

  • Instalacja systemu pomiarowego- jednorazowo trwała około 45 minut, a to wszystko dzięki bezprzewodowemu rozwiązaniu komunikacyjnemu.
  • Czujniki zostały zainstalowane bezinwazyjnie – na porządny klej, oraz przy użyciu systemu montażu dwupłytkowemu. Taka instalacja zapewnia stabilny monitoring metryczny, wraz z systemem automatycznego ostrzegania na kolejne 15 lat.
  • Wszystko to w kosztach mieszczących się granicach ….. 750 PLN za rok monitorowania!
  • A co z czasem biurowym? Tutaj też już mamy to załatwione: system Senceive automatycznie ostrzega, informuje i generuje raporty do dowolnej liczby użytkowników systemu!

Wieżę monitorowano jako dwa niezależne obiekty sztywne jednocześnie, automatycznie przeliczając względne wartości odchyleń na wielkości metryczne – milimetry. System daje również możliwość stworzenia czujnika wirtualnego: w naszym przypadku obliczającego bezpośrednie wychylenie czubka wieży od podstawy, w funkcji wychylenia dwóch monitorowanych niezależnie poziomów.

System rejestrował odchylenia wieży od pionu w interwałach 30 minutowych, jednocześnie monitorując nagrzanie obiektu słońcem- wyniki pomiarów były bardzo stabilne: wieża wykazywała tendencje wychyleń w określonych kierunkach w zależności od pory dnia i stopnia nasłonecznienia.

Prezentowana technologia pozwala w sposób ciągły i niezależny od warunków atmosferycznych zbierać informacje na temat monitorowanego obiektu, co dla każdego geodety jest niezmiernie istotne. Jest w tym duży potencjał, szczególnie tam gdzie praca geodety jest niemożliwa (niedostępne punkty, mały interwał czasowy pomiędzy pomiarami, sytuacje kryzysowe związane ze stanem fizycznym obiektu).

Michał Dąbrowski

Monitorowanie deformacji elementów konstrukcyjnych podczas procesu deinstalacji szalunków stropowych.

Systemy monitorowania są bardzo ważne, więc nic dziwnego, że obserwujemy coraz większe zainteresowania rynku tego typu rozwiązaniami. Najlepiej zrozumieć to na konkretnych przykładach, więc dziś prezentujemy kolejne wdrożenie systemu monitorowania przestrzennego , opartego na bezprzewodowych sensorach marki SENCEIVE. Tym razem monitorujemy deformacje elementów konstrukcyjnych podczas procesu deinstalacji szalunków stropowych.

Do tej pory nasz klient- firma geodezyjna- dokonywał takich pomiarów klasycznymi metodami geodezyjnymi raz na jakiś czas w okresach kilkutygodniowych. Proces był bardzo długotrwały i nie spełniał podstawowych warunków monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji- regularnych pomiarów zautomatyzowanych, sprzęgniętych z procedurą ostrzegania i alarmowania o zaistniałych deformacjach monitorowanych powierzchni. Dodatkowo, pomierzone w ten sposób wartości nie mogły być korelowane w żaden sposób z istniejącymi na budowie warunkami pogodowymi, zmianą obciążeń lub innymi procesami występującymi na budowie.

  

W przedstawionej aplikacji pokazujemy trójosiowe pochyłomierze punktowe FlatMesh® monitorujące ugięcia stropów po deinstalacji podpór stropowych, jak również ekstensometry laserowe, dodatkowo kontrolujące przemieszczenia i deformacje liniowe w osi pomiarowej czujnika optycznego.

 

 

 

Nasz klient był zachwycony szybkością i łatwością instalacji przyrządów pomiarowych, jak również bezprzewodowym rozwiązaniem komunikacji i zasilania. Bezinwazyjne zamontowanie czujników pomiarowych w otoczeniu budowlanym na świeżo wykonanych ścianach i stropach jest kluczową sprawą dla właściciela obiektu, a brak jakichkolwiek kabli i przewodów sprawiło, że projekt monitoringu deformacji przestrzennych był zaimplementowany w przeciągu 30 minut i może być zdemontowany równie szybko. W rezultacie nasz klient był w stanie zdalnie czuwać nad bezpieczeństwem monitorowanego obiektu oraz mieć pewność, że system zareaguje ostrzeżeniem sms-owym w przeciągu kilku minut.

Michał Dąbrowski