Nivel System

Jak przyspieszyć stawianie słupów podczas budowy hal?

Jak przyspieszyć stawianie słupów podczas budowy hal? Jak łatwiej zamocować elementy konstrukcji dachu i instalacji na odpowiedniej wysokości?

PROBLEM

Jednym z największych wyzwań podczas stawiania konstrukcji hal, obiektów przemysłowych i sklepów wielkopowierzchniowych jest proces stawiania słupów dla dźwigarów konstrukcji dachu oraz montaż konstrukcji dachu i instalacji na odpowiedniej wysokości. Tradycyjnymi metodami trudno uzyskać wysoką dokładność pionowego ustawienia słupów, a mocowanie elementów konstrukcji na wysokości jest trudne, czasochłonne i związane z licznymi problemami pomiarowymi. Czy można te procesy uprościć, przyspieszyć i zwiększyć dokładność stawiania konstrukcji?

ROZWIĄZANIE

Stawianie słupów

Wszystkie te problemy można rozwiązać, stosując podczas stawiania konstrukcji hali rotacyjne niwelatory laserowe z możliwością ustawienia wiązki pionowo i pionownikiem w głowicy lasera (np. niwelator Nivel System NL500 z widzialną czerwoną wiązką lasera, lub NL500G z wiązką zieloną). Narzędzie to pozwala ustawić każdy słup pionowo w prosty sposób i bez skomplikowanych pomiarów.

W tym celu należy laser ustawić „na boku”, tzn. tak by płaszczyzna wyznaczana przez wirującą wiązkę była płaszczyzną pionową. W ten sposób można w dowolnym punkcie powierzchni słupa i na dowolnej wysokości sprawdzić, czy słup jest pionowo ustawiony. Oczywiście jednakowo dokładny pomiar można wykonać w dowolnej osi lub płaszczyźnie słupa.

Ponieważ prace tego typu bywają wykonywane przy dużym nasłonecznieniu, może pojawić się pytanie, co zrobić, gdy wiązka lasera nie będzie widoczna. Z punktu widzenia dokładności pomiaru nie ma to znaczenia. Typowe lasery do prac zewnętrznych mają wiązkę czerwoną lub podczerwoną, a więc albo dość słabo widoczną w świetle dziennym na większych odległościach, jak czerwona, albo niewidoczną, jak podczerwona. ls_b10W obu wypadkach do pomiarów zewnętrznych używa się czujnika laserowego Topcon LS-B10. Czujnik ten precyzyjnie wykrywa wiązkę lasera, posiada wyświetlacz LED, dzięki czemu odczyt położenia wiązki lasera może być dokonywany z większej odległości, a mocowanie czujnika może odbywać za pomocą mocnych magnesów. Wystarczy przyłożyć czujnik do słupa na jego drugim końcu (lub przymocować go na magnes do słupa), a kiedy przez element światłoczuły przejdzie wiązka lasera, czujnik zasygnalizuje, np. sygnałem dźwiękowym poprawne, pionowe ustawienie słupa. Oczywiście, należy pamiętać o takim ustawieniu płaszczyzny wiązki lasera względem podstawy słupa, by po przyłożeniu czujnika wiązka przechodziła przez punkt „0” czujnika.

Firma Nivel System oferuje także lasery z zieloną wiązką (NL500G). Oko ludzkie widzi zieloną wiązkę 4 razy lepiej niż czerwoną, dlatego, z laserem tego typu, słupy można ustawiać, obserwując widzialną wiązkę bezpośrednio, nawet bez czujnika.Zielona wiązka jest widoczna nawet na zewnątrz, nawet gdy ustawia się wysokie słupy – laser z zieloną wiązką sprawia, że pomiary są jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne.

Mocowanie elementów konstrukcji dachu oraz montaż instalacji (np. przeciwpożarowej) na odpowiedniej wysokości.

Przy zastosowaniu tradycyjnych metod pomiarowych, mocowanie elementów konstrukcji dachu na odpowiedniej wysokości jest procesem czasochłonnym i trudnym. Występują także trudności z montażem niezbędnych instalacji (np. przeciwpożarowej) na odpowiedniej wysokości. I tu również bardzo wspomaga wykonawcę technika laserowa.

1. Niwelator laserowy można zamocować na specjalnej półce (opcja). Dzięki temu mocowaniu, laser można ustawić precyzyjnie na odpowiedniej, dowolnej wysokości (nie ogranicza nas wysokość statywu). Wówczas wiązkę lasera można ustawić tak, że jeden laser będzie pokazywał linię precyzyjnie wskazującą wysokość mocowania poszczególnych elementów konstrukcji lub instalacji w całej hali. Laser wystarczy ustawić raz, a z wyznaczonej linii może korzystać jednocześnie wiele osób w całej hali – co radykalnie przyspiesza pracę, zwiększa dokładność i eliminuje ryzyko błędów ludzkich.

2. Dodatkowo, zalecane lasery Nivel System NL500 i NL500G mają bardzo praktyczną funkcję zatrzymania i rozciągnięcia wiązki na żądaną szerokość (funkcja skanowania). Polega ona na tym, że wiązka laserowa może być rozciągnięta na żądanym odcinku, co pozwala precyzyjnie wyznaczyć punkty mocowania, zaś wirująca wiązka nie przeszkadza innym pracownikom operującym na podobnej wysokości i nie korzystającym aktualnie z lasera.

Jak przyspieszyć stawianie słupów podczas budowy hal (NL500)

Montaż elementów konstrukcji dachu i instalacji w hali za pomocą lasera (tu w przypadku, gdy wiązka lasera jest niewidoczna).
Co ważne, gdy korzysta się z lasera, prace konstrukcyjne mogą być prowadzone nawet przy słabym oświetleniu lub po zmroku – wówczas wiązka lasera jest jeszcze lepiej widoczna.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jak bardzo możesz ułatwić i przyspieszyć prace przy stawianiu konstrukcji hal, skorzystaj z opcji „Zamów prezentację sprzętu” poniżej lub napisz do nas pod adresem tpi@tpi.com.pl, albo skontaktuj się z najbliższym oddziałem TPI. Przyjedziemy i pokażemy sprzęt na Twojej budowie.

stawianie_słupów1

Zastosowanie lasera znacznie ułatwia i przyspiesza proces ustawiania słupów konstrukcji hal, obiektów przemysłowych, marketów itp.

stawianie_słupów2 stawianie_słupów3

Sposób ustawienia lasera z pionownikiem w celu wypionowania elementów konstrukcji. Zalecany sprzęt laserowy do ustawiania słupów: Niwelator laserowy Nivel System NL500 lub niwelator laserowy NL500G

stawianie_słupów4 stawianie_słupów5

Mocowanie elementów konstrukcji i instalacji jest dużo szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze przy użyciu lasera: na rys. powyżej pokazano sytuację, gdy wiązka lasera jest widoczna, oraz przy wykorzystaniu tarczki laserowej i/lub czujnika, gdy wiązka lasera jest niewidoczna lub słabo widoczna.

stawianie_słupów6

Zalecany sprzęt laserowy do mocowania elementów konstrukcji dachu: Niwelator laserowy Nivel System NL500, NL500G, akcesoria: czujnik laserowy, tarczki do wyznaczania poziomu, pilot). Fot. 2. Kompletny zestaw walizkowy z laserem Nivel System NL500 i akcesoriami.

Budowa boiska z wykorzystaniem technologii laserowej

PROBLEM
Podczas budowy boiska pojawia się problem związany z niwelacją ostatnich warstw frakcji żwirowych. Dotychczas robiono to ręcznie, poprzez zaciąganie tych warstw łatą – co było czasochłonne i wymagało korzystania z obsługi geodezyjnej na każdym etapie. (więcej…)

Wielkie ułatwienie za niewielką cenę

Jak zwiększyć wydajność pracy i co zrobić, aby zarówno pracownicy, jak i maszyny pracowały efektywniej – gwarantując rentowność i utrzyma­nie się na rynku – oto pytania, na które nowoczesna firma budowlana musi znać odpowiedź, aby utrzymać pozycję na rynku, mieć zlecenia i rozwijać się. Dzięki nowym technologiom pomiarowym oferowanym przez TPI, dostawcę rozwiązań pomiarowych dla budownictwa – fachowcy otrzymują gotowe zestawy laserowe dzięki którym możemy zarówno zwiększyć wydajność prac ziemnych wykonywanych maszynami, jak też podnieść efektywność i dokładność prac pomiarowych wykonywanych dotychczas za pomocą łaty (metody klasyczne). Aby pod-nieść wydajność, w obu przypadkach wystarczy jeden zestaw urządzeń, złożony z lasera i czujnika.

Czy to rozwiązanie jest drogie?
Dziś technologia pomiarów laserowych i laserowej kontroli pracy maszyn jest dostępna nawet dla najmniejszych firm i od pierwszego dnia można korzystać z jej zalet. Najprostszy system Topcon do laserowej kontroli pracy spycharki lub koparki można mieć już za kilka tysięcy złotych. W dodatku można go bez problemu używać na najpopularniejszej w Polsce maszynie, jaką jest koparko-ładowarka.

Jak to działa?
Niwelator laserowy umieszczamy na statywie na placu budowy, zaś czujnik laserowy zamocowany jest na maszynie. W maszynach typu spycharka, równiarka, koparko-ładowarka – znajduje się on na maszcie przyspawanym do lemiesza, zaś w koparce na ramieniu. Laser wyznacza idealnie poziomą płaszczyznę i w zależności od modelu może pochylać ją w jednym lub w dwóch kierunkach. Płaszczyzna utworzona przez wirującą wiązkę lasera jest wykrywana przez czujnik. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy łyżka lub lemiesz znajduje się na odpowiedniej wysokości. Nie trzeba do tego używać łaty, nie jest też potrzebna dodatkowa osoba. Operator maszyny nie musi ręcznie sprawdzać głębokości wykopu. Wskaźnik diodowy na czujniku informuje operatora, czy ma podnieść czy opuścić lemiesz (lub łyżkę) lub kiedy go zatrzymać na aktualnej wysokości. Dostępne są także zestawy z bezprzewodową komunikacją, gdzie informacje dotyczące niwelacji terenu prezentowane są na wyświetlaczy w kabinie operatora (np. Topcon LS-B110W Pro).

Na czym polegają korzyści ze stosowania systemu na spycharce?
System wychwytuje różnice wysokości i pokazuje operatorowi, czy pracuje na odpowiednim poziomie, dzięki czemu rozwiązanie to pozwala pracować łatwiej, szybciej i wydajniej. Spycharka z czujnikiem może obrabiać powierzchnię z centymetrową dokładnością.LSB110_Series_Group Może realizować zarówno płaszczyznę poziomą, jak i nachyloną w zadanym kierunku. Gdy spycharka przygotowuje np. powierzchnię dla równiarki, potrzebuje do tego mniej przejazdów. Powierzchnię można obrabiać bez czasochłonnych prac (takich jak np. wbijanie palików) i często bez pomocy ekipy geodezyjnej. Czujnik pozwala operatorowi w każdej chwili sprawdzić, czy pracuje na właściwej wysokości, czy już nie. Systemy kontroli pracy maszyn oferowane przez TPI idealnie nadają się do wszelkich prac ziemnych (np. do budowy placów, boisk, parkingów, układania rurociągów czy do szybkiego zgrubnego równania terenu).

Fot. Głównymi elementami systemu jest niwelator laserowy ustawiany na placu budowy i czujnik mocowany na maszynie

Jakie korzyści z tego rozwiązania odnosi firma?
Pracę wykonuje szybciej i taniej – potrzebuje na jej wykonanie mniej dniówek, mniej ludzi do pomiarów, mniej paliwa, zaś możliwość wywiązania się z terminu to korzyść bezcenna.

Jakie korzyści ma operator koparki?
Koparka może wykonywać dowolne wykopy szybciej – dzięki kontroli głębokości unika się przekopań. Wystarczy ustawić ramię pionowo i sprawdzić sygnał na czujniku, który informuje o głębokości w danym punkcie. To duże ułatwienie, zwłaszcza przy pracach kanalizacyjnych czy kopaniu fundamentów – pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

Czy montaż urządzenia jest trudny?
Jedynym elementem wymagającym montażu jest czujnik, który musi zostać zamocowany na maszynie. Montaż czujników Topcon nie sprawia kłopotu nawet początkującym użytkownikom. Typowym rozwiązaniem jest mocowanie magnetyczne. Jest proste i pewne, oraz sprawia, że po skończonej pracy czujnik można łatwo zdjąć i schować lub przełożyć na inną maszynę. Czujniki maszynowe Topcon są wodoszczelne i pyłoszczelne, współpracują ze wszystkimi niwelatorami laserowymi i odbierają promień lasera na obszarze o średnicy do 800 m.

wielkie ulatwienie 1

Fot. Spycharka z czujnikiem może obrabiać dowolnie nachyloną powierzchnię z dokładnością ok. ±1,0 cm

Czy wdrożenie jest czasochłonne i kłopotliwe?
Już po kilku godzinach pracy operator będzie w stanie biegle posługiwać się laserem i czujnikiem. Jeśli pomoc okaże się konieczna, specjaliści TPI na pewno jej udzielą. Przy zakupie systemu w TPI każdy otrzymuje odpowiednie przeszkolenie.

Czy w razie potrzeby system może być używany do niwelacji klasycznej, z użyciem łaty?
Niwelatory laserowe Topcon i Nivel System posiadają w zestawie czujniki laserowe do pomiarów klasycznych – mogą służyć do pomiarów przy wykorzystaniu łaty laserowej, wtedy ten sam system może być używany do niwelacji ręcznej i maszynowej. Nie trzeba zatem dokupować dodatkowych czujników, ponosić dodatkowe koszty.

Czy rozwiązanie jest trwałe i godne zaufania?
Lasery Topcon i Nivel System należą do najbardziej wydajnych rozwiązań tego typu, a ich jakość i niezawodność mogą potwierdzić profesjonalni użytkownicy w Polsce i na świecie. Np. Topcon to japońska firma, która specjalizuje się wyłącznie w produkcji precyzyjnego sprzętu pomiarowego. Żadna inna firma (bezpłatnie) nie daje na całą swoją serię niwelatorów laserowych tak długiej gwarancji jak Topcon – 5 lat gwarancji na bezawaryjną pracę w najtrudniejszych warunkach – to oznacza tylko, że jest to najsolidniejszy sprzęt na rynku.wielkie ulatwienie 2

Czy można wypróbować system przed zakupem?
Specjaliści TPI chętnie zaproponują taki pokaz. Praktyczne przetestowanie sprzętu jest najlepszym sposobem, by przekonać się, że warto nim pracować. Można w tym celu skontaktować się z jednym z dystrybutorów TPI lub oddziałów TPI (adresy podane są na stronie internetowej www.tpi.com.pl).

Fot. Jakość i trwałość urządzeń Topcon i Nivel System została potwierdzona przez wielu profesjonalnych użytkowników w Polsce i na świecie.