Orbit Indoor Mapping

Premiera Orbit Indoor Mapping

Orbit Indoor Mapping znakomicie ułatwia pracę z danymi pochodzącymi ze skanerów stacjonarnych (np. Topcon, Faro) oraz urządzeń skanujących typu ZEB-REVO, Gexcel Heron. Program jest wyposażony w specjalny moduł umożliwiający tworzenie planów pomieszczeń – Floor Plan Builder. Program umożliwia konwersję chmur punktów do formatu OPC bez limitu punktów.

Podstawowe funkcje programu Orbit Indoor Mapping :

Import danych – dowolny system skanowania wnętrz (skanery stacjonarne i mobilne ), obsługa zdjęć sferycznych i płaskich, chmury punktów. Import na podstawie gotowych kreatorów importu danych z popularnych systemów dostępnych na rynku,

Przeglądanie danych – nawigacja po układzie zdjęć oraz chmurze punktów, nakładanie danych wektorowych 2D i 3D na dane pierwotne, ustawienie przeźroczystości, głębokości widoku, korekta wysokości, przekroje na chmurze punktów,

Wektoryzacja – tworzenie planów budynków za pomocą konstruktora planów stanowiącego integralną część programu (film), praca według zdefiniowanych scenariuszy wektoryzacji

Inne funkcje – nakładanie dowolnych danych 2D i 3D, regulacja wysokości chmury punktów, pomiary na chmurze punktów, pomiary na zdjęciu „one click”, pomiary pozycji – dystansu, strefy wolnej, objętości. Funkcje zapisu do formatów CAD i GIS. Moduł tworzenia filmów – również VR. Moduł Asset Inventory.

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl