skanowanie 3D

Skanowanie klifu nad zbiornikiem Jeziorsko

Ostatnie lata, przynoszące ciągły rozwój i większą dostępność technik pomiarowych, umożliwiają obserwacje zjawisk w środowisku na niespotykanym wcześniej poziomie szczegółowości. Naziemne skanowanie laserowe, dzięki swojej mobilności i dokładności, wykorzystywane jest coraz powszechniej w geologii oraz geomorfologii. Najczęściej do dokumentowania procesów przemieszczeń gruntu, osuwisk czy erozji. Za jego pomocą udaje się zaobserwować niedostrzegane do tej pory zjawiska, a przy okazji zapoczątkować szersze rozważania nad zmianami środowiska. Taki właśnie przykład miał miejsce nad zbiornikiem Jeziorsko, gdzie skanowany za pomocą TLS fragment brzegu – 3 metrowej wysokości klif – stał się poligonem badawczym nad współczesnymi procesami mrozowymi w dobie zmian klimatu.

Od 2014 roku dr hab. Halina Kaczmarek (prof. UKW) i dr Sebastian Tyszkowski (IGiPZ) prowadzą tu badania nad erozją klifu sztucznego zbiornika wodnego utworzonego w 1986 roku na rzece Warcie. Do oceny tempa przekształceń zachodzących w obrębie badanego klifu badacze wykorzystywali do tej pory zdjęcia lotnicze, lotniczy skaning laserowy oraz pomiary terenowe odbiornikami GPS. Jednak przełomem w badaniach okazało się wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego.

Klif

Początkowo serie pomiarowe TLS wykonywane na zbiorniku Jeziorsko służyły ocenie tempa cofania klifu pod wspływem erozji fal podmywających brzeg zbiornika. Po sezonie zimowym, pozbawionym erozji falowej, u podstawy otaczających zbiornik klifów obserwowano usypane świeże stożki usypiskowe natomiast w obrębie ścian klifów identyfikowano duże zmiany. Były one wynikiem erozji mrozowej. Przejawy wpływu erozji mrozowej na grunt są znane od wielu lat jednak dotychczas brakowało dobrej metody jej ilościowej oceny . Wcześniej w tego typu badaniach wykorzystywano tzw. szpiki erozyjne – pręty wbijane w grunt, jednak z uwagi na naruszenie gruntu, punktowy pomiar oraz zbyt małą dokładność nie dawały one zadowalających rezultatów.

Klif

Powtarzane w kolejnych sezonach skanowania TLS pokazały, że zmiany sezonowe w morfologii klifu będące wynikiem erozji mrozowej mogą dochodzić do ponad 10 cm. Jednoczenie na monitorowanym klifie występuje duże zróżnicowanie efektywności tego procesu, często na niewielkich odległościach.

Dzięki wykorzystaniu TLS wiemy już, że w naszej strefie klimatycznej wietrzenie mrozowe ma dużo większy wpływu na erozję niż dotychczas sądzono. Dzięki TLS wiem już że proces ten jest bardzo zmienny przestrzennie.

Jednoczenie uzyskane wyniki zainspirowały badaczy do oceny wpływu zachodzących zmian klimatu na liczbę przejść temperatury przez punkt 0 stopni. Na badanym na zbiorniku Jeziorsko klifie zamontowano czujniki pomiaru temperatury, które co 10 min rejestrują temperaturę gruntu.

Okazuje się że zmiany klimatu w istotny sposób wpływają i na to zjawisko. Analiza blisko 70 letniego ciągu danych meteorologicznych (1950-2018) z okolicznych stacji IMGW wykazała że liczba tych zdarzeń średnio w badanym obszarze wynosząca 64-71 zmniejsza się o około 2-4 zdarzenia na 10 lat.

Dotychczasowe wyniki badań nad erozją mrozową prowadzonych z wykorzystaniem TLS spotkały się z uznaniem na świecie a wyniki publikowane były w renomowanych czasopismach naukowych: Catena, Sciences of The Total Environment STOTEN.

W październiku 2021 wspólnie z Panią Mają Łukasiewicz z TPI Gdańsk wykonano pierwszą serię pomiarów z wykorzystaniem skanera FARO FOCUS S350+ udostępnionym przez firmę TPI Sp. z o.o.

Urządzenie te charakteryzuje się zasięgiem pomiaru do 350 metrów, szybkością pomiaru rzędu 2 mln pkt/s oraz dokładnością dochodzącą do 1 mm, dzięki czemu można śledzić nawet minimalne zmiany. Oprócz tego skaner ma kompaktowe wymiary oraz niską wagę, co sprawia, że jest to bardzo mobilne urządzenie. Kamera pracująca z wykorzystaniem technologii HDR sprawia, że oprócz zebranej geometrii przechwytywany jest też realny kolor skanowanego obiektu. Są one wykorzystywane od wielu lat w pracach badawczych w niemal każdym zakątku kuli ziemskiej, od pomiarów na stacjach arktycznych po dokumentowanie wykopalisk archeologicznych w krajach afrykańskich.

Ścianę długości 120 m skanowano z 6 stanowisk, co zapewniło unikniecie cieni pomiarowych i pozwoliło uzyskać chmurę punktów o gęstości 6400 pkt/m2 na klifie.

Dzięki wykorzystaniu skanera FARO autorzy spodziewają się jeszcze większej dokładności pomiarów niż do tej pory. Ta sesja pomiarowa jest również szczególna pod względem opomiarowania temperatury, ponieważ na klifie i w jego otoczeniu umieszczono 5 czujników rejestrujących temperaturę gruntu i powietrza co 10 minut.

 

Wyników można spodziewać się po kolejnej serii pomiarowej na wiosnę 2022 roku.

Z perspektywy 20 lat pracy terenowej możemy stwierdzić, że jeszcze nigdy prace te nie były tak efektywne jak przy wykorzystaniu skanowania laserowego.

 

Zastosowanie technologii skanowania laserowego 3D w procesie geodezyjnej obsługi inwestycji

Technologia skanowania laserowego 3D w czasie ostatnich lat rozwija się w szybkim tempie. W chwili obecnej skanowanie laserowe nie jest tylko metodą dokumentowania rzeczywistości w 3D, ale pozwala także na wykorzystanie skanera w procesie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej.

Skanowanie laserowe dostarcza w krótkim fragmencie czasu bardzo dużo informacji przestrzennych – chmur pomierzonych punktów skanowanego obiektu w lokalnym lub globalnym układzie współrzędnych. Dodatkowo nowoczesne skanery posiadają wbudowaną kamerę cyfrową, która jest współosiowa z układem dalmierczym urządzenia, co umożliwia pozyskanie oprócz danych pomiarowych, także danych jakościowych, które oferuje nam fotografia cyfrowa.

W praktyce użytkownik, oprócz pomiarów na danych uzyskanych ze skanowania, takich jak: odległość między słupami, powierzchnia ścian, objętość obiektu, może dokonać analizy jakości obiektu jak np. oszacować poziom skorodowania elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Dużą zaletą metody skanowania jest tzw. pomiar powierzchniowy, w stosunku do tradycyjnego punktowego pomiaru tachimetrycznego. W krótkim okresie czasu , ponieważ jeden pomiar skanerem trwa około 5 minut, możemy pomierzyć duże powierzchnie.

W świadomości większości użytkowników tej technologii, skaner laserowy jest narzędziem służącym do dokumentowania własnego otoczenia. Jest to naturalnie prawda, natomiast równie trafne jest zastosowanie takiego rozwiązania pomiarowego w pracach inżynierskich podczas procesu obsługi inwestycji w terenie.

Przykładem takiego zastosowania jest wykorzystanie skanera laserowego podczas montażu paneli ściennych w obiektach budowlanych typu hala. W przypadku tego typu robót, problemem jest mała ilość czasu na pomiar płaskości ścian obiektu, duże skomplikowanie samego pomiaru oraz małe zakresy tolerancji montażu płyt panelowych.

Pomiar płaskości ścian hali przed montażem paneli ściennych

Cel: pomiar ścian hali w celu dokładnego wyznaczenia płaskości ścian w wybranych punktach.

 

Obiekt budowlany – hala produkcyjna

Montaż płyt ściennych jest pracą dosyć precyzyjną i wymaga od konstrukcji hali utrzymania określonych parametrów. Firma instalacyjna zleciła wymierzenie powierzchni w celu kontroli miejsc montażowych. Do poprawnego zamontowania elementów ściany konieczne jest zachowanie płaskości konstrukcji budynku w tejże jego części. W opisywanym przypadku, jak to często bywa na placu budowy, czas był bardzo ważnym aspektem zlecenia. Geodeta zdecydował się skorzystanie z technologii skanowania 3D.

Na początku zadania zastabilizowano punkty referencyjne na obiekcie, które pomierzono tachimetrem w układzie lokalnym oraz zeskanowano w technologii 3D cały obiekt wraz z nadaniem skanom georeferencji.

Użyto następujących narzędzi:
 • Skanera laserowego Faro Focus X330
 • Oprogramowania do zaawansowanej obróbki skanów Gexcel Reconstructor 3D

rys. Skan ściany wraz z punktami referencyjnymi

Po dokonaniu podstawowych czynności związanych z obróbką danych 3D, takich jak: czyszczenie szumu pomiarowego, łączenie chmur punktów, nakładanie koloru na chmury punktów, dokonano pomiaru płaskości ściany wraz z utworzeniem mapy odchyłek płaskości względem punktów referencyjnych.

rys. Mapa płaskości wybranej ściany

Mając dane zeskanowane można było opracować projekt poprawek montażowych w punktach siatki, realizowanej w odległości co 1m. Na podstawie obliczeń poprawek montażowych, geodeta obsługujący inwestycje mógł wytyczyć tachimetrem punkty, w których konieczne było zrealizowanie poprawek w ścianie aby być pewnym, że podczas montażu płyt elewacyjnych, nic nie stanie na przeszkodzie i panele będą mogły być zainstalowane zgodnie z tolerancją oraz w założonym czasie.
Do montażu płyt wykorzystywany jest dźwig, którego wynajem jest sporym wydatkiem, a do tego podczas montażu takich płyt plac budowy jest wyłączony z ruchu dla innych ekip instalatorskich. W związku z tym metoda skanowania laserowego oprócz szybkości w opracowaniu, pozwoliła na spore oszczędności inwestorskie.

rys. Mapa poprawek montażowych paneli elewacyjnych

Technologia skanowania laserowego 3D jest nową technologią oraz uniwersalnym rozwiązaniem pomiarowym. Z pewnością znajdzie swoje zastosowanie podczas dokumentowania otaczającej rzeczywistości, także na etapie projektowania, ale jak także powyższy przykład pokazał, można z powodzeniem ją wykorzystać w zagadnieniach inżynierskich, spotykanych podczas obsługi obiektu budowlanego.

Autorzy:
Michał Olchawa,
Karol Derejczyk

Pomiary kontrolne w przemyśle z wykorzystaniem ręcznego skanera 3D?

Firma TPI przeprowadziła na potrzeby klienta test ręcznego narzędzia skanującego Faro freestyle dla potrzeb kontroli jakości w zakładzie przemysłowym. Jest to przykład jak uniwersalnym produktem pomiarowym jest skaner 3D.

Uniwersalny ręczny skaner 3D, sprawdza się w przypadku skanowania trudno dostępnych obiektów oraz jako uzupełnienie klasycznego skanowania 3D. Urządzenie szybko i rzetelnie dokumentuje konstrukcje i obiekty w 3D, tworząc kolorowe chmury punktów o wysokiej rozdzielczości. Dzięki swojej niezrównanej precyzji skaner nadaje się do wszystkich zastosowań, w których należy szybko pozyskać model obiektów w 3D. Użytkownik pracując z tabletem w czasie rzeczywistym śledzi proces skanowania.Urządzenie idealnie sprawdza się jako podstawowe urządzenie pomiarów 3d oraz narzędzie, z którym rozpoczynamy pomiary w trybie 3D.

Głowne cechy:

 • lekkie urządzenie – skanery Freestyle3D / Freestyle3D X ważą zaledwie 0,98 kg
 • ręczny kolorowy skaner laserowy – bezwysiłkowe rejestrowanie niemal dowolnego typu powierzchni w czasie rzeczywistym
 • intuicyjny system Plug and Play – zasilanie bezpośrednio z tabletu
 • wizualizacja chmury punktów w czasie rzeczywistym – wizualizacja chmury punktów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w tablecie
 • idealne rozwiązanie do dokumentacji 3D – bezproblemowe łączenie skanów wykonanych skanerem klasycznym Focus
 • wysoka odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne – skanery ręczne Faro jako jedyne tego typu urządzenia na rynku posiadają klasę odporności IP5X w przypadku Freestyle3D oraz IP52 dla Freestyle3D X

Podstawowe parametry:

 • dokładność w punkcie 3D:  1.5mm (freestyle 3D),  1 mm (freestyle 3D X),
 • Zasięg 0,5 – 3,0 m
 • Rejestrowanie punktów 3D Do 88 000 pkt/s
 • Waga: 0,98 kg
 • inne: zasilany przez port USB, wbudowana lampa błyskowa LED, laser klasy 1

Pomiar kopyta do kształtowania arkusza blachy

Cel: pomiar kopyta dla firmy zajmującej się wytwarzaniem dużych konstrukcji stalowych stosowanych w przemyśle stoczniowym, energetycznym oraz paliwowym.

Należało zbadać dokładność wykonania górnej powierzchni o pofalowanym, trudnym do zmierzenia tradycyjnymi metodami kształcie. Powierzchnia ta odpowiada za nadanie odpowiedniego kształtu obrabianemu arkuszowi blachy. Ukształtowane arkusze tworzą poszycie statku, więc muszą być wykonane z odpowiednią dokładnością wynoszącą 3 mm.

Użyte narzędzia:

 • Ręczny skaner Faro Freestyle z oprogramowaniem Faro Scene
 • Oprogramowanie do zaawansowanej kontroli jakości Geomagic Control

geomagic freestylex

Przebieg pomiaru:

 1. Faro Freestyle – pomiar całej konstrukcji przy użyciu naklejanych znaczników, poprawiających dokładność skanowania – 3 godziny
 2. Faro Scene – obróbka wyników do postaci jednorodnej chmury punktów o wysokiej jakości – 2 godz.
 3. Geomagic Control – dopasowanie skanu do referencyjnego, idealnego modelu CAD – 0,5 godz.
 4. Geomagic Control – utworzenie kolorowej mapy odchyłek poprzez porównanie skanu do modelu CAD – 0,5 godz.
 5. Geomagic Control – wyznaczenie dokładnej wartości odchyłki w każdym miejscu, w którym przecinają się płaty blach (tzw. węzły) – 3 godz.
 6. Geomagic Control – utworzenie przejrzystego raportu w postaci pliku PDF 3D, który zawiera wyniki z całej analizy – 0,5 godz.

Całość zajęła około 10 godz.

 

Skanowany obiekt

Skanowany obiekt

 

Model CAD obiektu

Model CAD obiektu

 

Kolorowa mapa odchyłek względem referencji z projektu

Kolorowa mapa odchyłek względem referencji z projektu

 

Raport 3D z pomiaru

Raport 3D z pomiaru

Masowe zbieranie danych w praktyce.

Masowe zbieranie danych wymaga wydajnych i kompletnych rozwiązań pomiarowych

Kompletność rozwiązania pomiarowego jest rozumiana, jako zespół zintegrowanych sensorów pozwalających z odpowiednią dokładnością określać położenie systemu pomiarowego przy założeniu powtarzalności wyznaczania pozycji oraz reagować w czasie rzeczywistym na zmiany jakości sygnałów odbieranych przez dostępne sensory.

W przypadku systemu Topcon IP-S3 efektem finalnym jest zbiór danych opisujący trajektorię przejazdu systemu pomiarowego zintegrowany w czasie z foto panoramami oraz chmurą punktów ze skanowania laserowego. Pozwala to na transformację współrzędnych z układu pojazdu do układu geodezyjnego.

Kluczowe zatem jest stworzenie rozwiązań programowych umożliwiających prawidłowe wyznaczenie oraz kontrolę poprawności i jakości parametrów trajektorii.

W praktyce obliczenie (wyrównanie) trajektorii oraz jej sprawdzenie dokonujemy w oparciu o pary punktów (pomierzony w terenie/ zarejestrowany przez system) wskazanych na foto panoramach i/lub na chmurze punktów. Ogromne znaczenie ma więc w tym przypadku odpowiednie przygotowanie przed pomiarem punktów kontrolnych w terenie – ich rozmieszczenie i dobre markowanie.

Kolekcję terenowych danych pomiarowych wykonujemy za pomocą systemu Topcon IP-S3. Jest to system kompletny, gotowy do pracy wyposażony w świetne oprogramowanie do postprocessing’u danych Topcon Mobile Master Office. System po zamontowaniu na np. relingach dachowych jest gotowy do pracy po około 5 minutach. Rozpoczęcie pracy poprzedzone jest szybką kontrolą wizualną statusu systemu i nadaniem nazwy sesji pomiarowej. Rejestracja danych odbywa się w sposób automatyczny według ustalonych w sesji parametrów projektowych (np. foto panorama co 5 m) i nie wymaga nadzoru. Kierowca / operator systemu ma możliwość pełnej koncentracji nad bezpieczną jazdą, a system w trakcie wykonywania pomiarów samodzielnie steruje pracą i parametrami sensorów pomiarowych.

Kolejną istotną kwestią jest dobór odpowiedniej strategii gromadzenia danych – wybór optymalnej trasy przejazdu obejmującej zasięgiem cały obiekt. Kolosalne znaczenie ma także zrozumienie potrzeb odbiorcy danych – czy np. interesuje go tylko oznakowanie poziome i pionowe drogi (wystarczający przejazd „w jedną stronę”) czy interesuje go np. ukształtowanie terenu w całym pasie drogowym bardzo blisko pobocza (dwa przejazdy „w dwóch kierunkach”). Kierowca / operator systemu musi również pamiętać o właściwym zarejestrowaniu miejsc, w których zlokalizowane są terenowe punkty kontrolne. System Topcon IP-S3 znakomicie ułatwia prace w trakcie pomiaru – dostarcza w czasie rzeczywistym obraz pokrycia danymi pomiarowymi oraz prezentuje zakres wykonanej pracy. Operator / kierowca ma możliwość pełnej kontroli jakości zbieranych informacji do wyznaczenia trajektorii – może na tej podstawie podjąć decyzję o dodatkowym pomiarze odcinków o np. ograniczonej widoczności satelitów systemu GNSS.

Po zakończeniu pracy w terenie zgromadzone dane podlegają przetworzeniu w programie Topcon Mobile Master Office. W pierwszym kroku następuje sprawdzenie integralności danych, czyli sprawdzenie pozyskania danych foto oraz jakości danych zarejestrowanych przez skaner, odometr, IMU (Inertial Measurement Unit) oraz odbiornik GNSS. W kolejnym kroku dokonywane jest obliczenie trajektorii w oparciu o stację bazową GNSS lub sieć poprawek powierzchniowych np. TPINETpro. Następnie następuje połączenie 5 pojedynczych zdjęć w foto panoramę 360 o oraz przypisanie do każdej z foto panoram punktu na trajektorii z równoczesnym określeniem 3 kątów orientacji foto panoramy w przestrzeni (kąty Roll, Pitch, Yaw) względem trajektorii przejazdu. W dalszy etapie zapis skanera zostaje poddany wstępnemu przetworzeniu polegającemu na uporządkowaniu punktów w zbiorze z wykorzystaniem informacji o czasie kolekcji danych i synchronizacji tych danych z zapisami IMU. Po tej operacji wstępnie przetworzonej chmurze punktów („scan”) zostaje nadana georeferencja względem obliczonej trajektorii oraz punkty w chmurze punktów otrzymują atrybut koloru RGB na podstawie pozyskanych foto panoram. Kolejnym etapem jest wykonanie połączenia pomiędzy sąsiednimi chmurami punktów z trajektorii równoległych lub krzyżujących się i znalezienie najlepszego dopasowania przy zachowaniu zasad dokładnościowych opisanych na etapie wyrównania trajektorii. Topcon Mobile Master Office umożliwia na tym etapie wykonanie sprawdzenie jednej chmury punktów wygenerowanej dla całego projektu w oparciu o terenowe punkty kontrolne (GCPs). Proces sprawdzenia pozwala na wyznaczenie błędu położenia oraz na tzw. rozrzucenie ewentualnych poprawek na całej trajektorii wraz z możliwością wygenerowania szczegółowego raportu z wyrównania trajektorii.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia projektu w oparciu o GCPs podjęliśmy decyzję o rozrzuceniu poprawek program automatycznie wprowadzi korekty do trajektorii pierwotnej oraz dokona ponownego ustawienia foto panoram na nowej skonsolidowanej trajektorii oraz wykona ponowne wyliczenie georeferencji chmury punktów.

Finalnym etapem opracowania projektu jest wygenerowanie chmury punktów wraz z filtrowaniem („cloud”) – jest to produkt finalny – z wszystkimi niezbędnymi atrybutami oraz w pełni metryczny względem trajektorii, czyli idąc dalej, względem lokalnego układu odniesienia.

Standardowymi produktami finalnymi dostarczanymi Zamawiającemu usługę pomiarową systemem IP-S3 są: chmura punktów 3D, foto panoramy wraz z ich georeferencją, trajektoria przejazdu. Eksport danych wykonywany jest do dowolnego układ współrzędnych.

Podstawowym wyzwaniem, jaki pojawia się przed użytkownikiem to objętość danych. Projekt o długości 10 km i foto panoramach co 10 m to zbiór danych o objętości około 45 GB danych. Chmura punktów opisana, jako jeden plik, ma objętość około 35 GB danych. Zagadnienie płynnej pracy z takimi zbiorami danych jest równie interesujące jak sam proces skanowania. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie Orbit Content Manager, które umożliwia na płynną pracę na tak dużych zbiorach nawet na średniej klasy laptopie, bez utraty jakości wizualnej chmury punktów oraz foto panoram.

Podsumowanie

System skanowania mobilnego Topcon IP-S3 jest rozwiązaniem kompletnym, sprawdzonym w działaniu oraz wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie do postprocessing’u danych. Stabilność działania systemu, powtarzalność pomiarów oraz jakość wykonania komponentów pozwala na realizowanie dużych projektów bez obawy o efekt końcowy. Bardzo duże znaczenie ma również objęcie użytkowników systemu ekskluzywną opieką techniczną Topcon Total Care. W ramach tej opieki użytkownik otrzymuje szkolenie, ma możliwość poznania dobrych praktyk pomiarowych oraz może liczyć na szybką pomoc techniczną w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działania systemu poprzez zamówienie prezentacji działania systemu lub prezentację danych końcowych – zgłoszenia prosimy wysyłać na adres orbit@tpi.com.pl.

TPI Mobile Mapping Team

MMT_TPI

 

Publikacja danych – Orbit Publisher

Publikacja danych mobilnych za pomocą Orbit Publisher umożliwia dostęp do danych na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację. Publikować możemy foto panoramy, chmury punktów, dowolne zbiory danych wektorowych, pikiety. Jeśli dane do publikacji mają znany układ współrzędnych to w zasadzie nie ma ograniczeń. Objętość danych nie jest problemem – silnik Orbit Publisher poradzi sobie z danymi 10, 20 TB danych !.

Dysponując smartfonem z aplikacją iOS PanoViewer możemy w terenie połączyć się z naszymi danymi. Możemy rozpocząć swoistą grę w Pokemony.  Naszymi poszukiwanymi obiektami będą np. studzienki kanalizacyjne, drzewa, słupy energetyczne. Punkty dostaniemy (od pracodawcy w formie premii) za wydajność pozyskiwania informacji opisowych o tych obiektach.

Możemy też zagrać w inny rodzaj gry – dzięki rozszerzonej rzeczywistości wzbogaconej o obraz mapy wektorowej będziemy mogli w terenie przeprowadzić wizję lokalną przed rozpoczęciem projektowania – możemy w terenie zobaczyć nasz projekt jeśli wcześniej go udostępnimy w Orbit Publisher. Ciekawą wersją Pokemonów GIS będzie porównanie stanu obecnego w terenie z danymi historycznymi – np. przegląd infrastruktury drogowej, miejskiej. Na pewno osoba zarządzająca majątkiem w czasie inspekcji terenowych będzie zadowolona jeśli po kliknięciu w obiekt otrzyma informację o właścicielu i czy została wydana stosowna decyzja administracyjna lub będzie mogła bezpośrednio w terenie uzupełnić dane opisowe o obiektach według ustalonych scenariuszy.

Co jest niezwykłego w takim rozwiązaniu ? – metryczność danych które widzimy oraz jakość danych którymi dysponujemy. Mamy dostęp do pewnych danych dokładnie w tym momencie kiedy są najbardziej potrzebne.

Jeśli chcesz zobaczyć w akcji Orbit Publisher – napisz na adres orbit@tpi.com.pl

Aplikacja iOS PanoViewer jest dostępna bezpłatnie w Apple App Store.

http://demo.orbitgt.com/3d_mapping/ – serwer z przykładami publikacji danych mobilnych.

Orbit Content Manager – ożywianie „martwych” danych

Często w naszej pracy spotykamy się z problemem objętości danych. Nie ma znaczenia czy masz 5 GB czy 2 TB  danych i tak taką objętością „zabijesz” swój komputer. Praca z chmura punktów staje się nieznośna i praktycznie nie możliwa.

Dodatkowo pojawia się problem danych z różnych źródeł – jedynie co je łączy to układ współrzędnych ale… w każdym pliku inny. Łzy w oczach pojawiają się w sytuacji gdy chcemy łącznie z tymi danymi przedstawić dane wektorowe np. DGN, DWG.

Gdy już wczytamy te dane w jakiś magiczny sposób do komputera będziemy chcieli w jakiejś bliskiej perspektywie na nich zarobić – czyli walczymy o produkt finalny – faktura VAT !.

Mamy naszym zdaniem na te problemy rozwiązanie i dodatkowo wiemy jak już opracowane dane dostarczyć do klienta końcowego – nie mamy wprawdzie jeszcze modułu do wystawiania faktur ale kto wie…. .

Orbit Content Manager to program dynamicznej belgijskiej firmy mający coś w sobie magicznego i „czuć na każdym kroku” pasje tworzenia oprogramowania.

Co jest takiego niezwykłego w tym oprogramowaniu ?

Orbit Content Manager ożywi każdą chmurę punktów – nie ma znaczenia czy jest to 5 GB czy 5 TB – będziemy mogli z taką chmurą pracować na zwykłym laptopie. Zniknie problem danych z różnych źródeł – zaimportujemy dane do jednego projektu z wielu systemów pozyskiwania danych mobilnych. Finalnie będziemy pracowali na jednorodnym projekcie – nie będziemy czuli że mamy do czynienia z danymi z różnych systemów – no chyba, że jakość chmury punktów i fotek systemu Topcon IP-S3 będzie się pozytywnie wyróżniała.

Błyskawicznie połączymy zdjęcia (mając plik z georeferencją poszczególnych zdjęć)  z chmurą punktów i będziemy mogli wykonywać dowolne pomiary. Podczas pomiarów będziemy widzieli zdjęcie ale „w tle” będzie czekała chmura punktów jako źródło danych.

Orbit Content Manager posiada wiele specjalistycznych narzędzi pozwalających weryfikować jakość danych oraz z pełną odpowiedzialnością dostarczyć do klienta końcowego. Możemy „sprawdzić” cały projekt według punktów kontrolnych, możemy „wyczyścić duchy”, rozproszyć ustalony błąd położenia trajektorii i stworzyć nową skonsolidowaną trajektorię. Orbit Content Manager pozwoli  również „wyciąć” dowolny kawałek chmury punktów, wyeksportować do np. LAS.

Reasumując jeśli masz problem z objętością chmur punktów, TIF lub chcesz połączyć dane z różnych źródeł warto spróbować przygody z oprogramowaniem Orbit.

Orbit Content Manager jest oprogramowaniem które ożywia duże zbiory danych i wpisuje się w cykl życia danych mobilnych. Następne etapy to pozyskiwanie informacji z danych oraz publikacja (dostarczanie do klienta końcowego).

Jeśli jesteś posiadaczem drona, systemu mobilnego skanowania, foto rejestracji lub masz kilka dysków z takimi danymi – serdecznie zapraszamy – orbit@tpi.com.pl

Skanowanie mobilne – część 2

Tym razem o bezpieczeństwie pracy. Praca w terenie z systemem mobilnym wiąże się z wieloma ograniczeniami. Po pierwsze wartość sprzętu to ponad milion złotych. Cały czas samochód ze sprzętem musi być pod nadzorem. System Topcon IP-S3  został zaprojektowany do jednoosobowej obsługi – to bardzo duże udogodnienie ale też nie zwalnia z czujności. Proszę sobie wyobrazić operatora który trzyma w rękach 18 kg (tyle waży system Topcon IP-S3) i ma świadomość wartości tego sprzętu. Dobry operator (a takiego posiadamy w naszym zespole TPI Mobile Mapping Team) wie, że sprzęt jest tylko sprzętem – klient czeka na zamówione dane ! to jest prawdziwa wartość. Po 30 minutach pracy systemem Topcon IP-S3 pozwala na zarejestrowanie 20 km np. drogi a po kolejnych 2 godzinach będziemy mogli dostarczyć materiał dla klienta z którego wygenerujemy (lub Klient) przekrój poprzeczny w dowolnym objętym rejestracją miejscu.

W trakcie pracy operator systemu (w naszym zespole Łukasz) musi bardzo uważać na otoczenie – krótko pisząc musi być przede wszystkim kierowcą a dopiero później „mierniczym”. System Topcon IP-S3 został zaprojektowany w taki sposób aby nie była konieczna żadna obsługa systemu podczas rejestracji danych. W zasadzie do póki nie „wysypie” się Windows, spokojnie jedziemy i uważamy aby nikogo po drodze nie uszkodzić.

Zdarzają się jednak sytuacje nie przewidziane w żadnej instrukcji obsługi i musimy sobie radzić w zależności od okoliczności. Łódź – ulica Piotrkowska to miejsce gdzie nasz Kolega Artur posiwiał – w trakcie pracy z systemem „ktoś” usiłował do niego strzelać z broni krótkiej – mamy to zarejestrowane :

Okolice granicy z Ukrainą – kolejka tirów i dziewczyna naszego Kolegi Łukasz „pilnująca” stacji bazowej. Niestety nie dla wszystkich była to praca związana ze skanowaniem mobilnym. Panowie kierowcy regularnie składali propozycje towarzysko – matrymonialne. Dodatkowej pikanterii dodawała stojąca tyczka z odbiornikiem GNSS – panowie kierowcy tirów jednoznacznie zinterpretowali to jak przenośny terminal płatniczy !.

Zdarzają się też sytuację bardzo dziwne – na widok naszego samochodu z systemem Topcon IP-S3 ludzie uciekają do lasu pozostawiając np. rower przy drodze. My nie mamy alkomatu na pokładzie !

Ale najbardziej przyjemne są sytuacje kiedy ludzie podchodzą i fascynują się technologią którą my mamy do dyspozycji – to jest bezcenne uczucie i największa satysfakcja z pracy.

Chcesz poznać nasz system Topcon IP-S3 ? – zadzwoń lub napisz na adres orbit@tpi.com.pl

ps. ciekawe co myślał człowiek strzelający do Kolegi Artura ? może mały quiz ?