SmoothRide

Topcon RD-M1 – SmoothRide System

Topcon RD-M1 – SmoothRide  – to nowe narzędzie pomiarowe pozwalające na precyzyjne pozyskanie informacji o kondycji technicznej nawierzchni drogowej. Zebrane dane pozwolą na opracowanie projektu wykonania nowej nawierzchni z uwzględnieniem wymaganych parametrów drogi oraz sztuki budowlanej.

System  Topcon RD-M1 – SmoothRide jest kombinacją wszystkich najlepszych technologii pomiarowych Topcon. Zastosowane sensory (skaner, IMU, odbiornik GNSS, odometr) oraz kompaktowa budowa pozwala na szybki montaż urządzenia na pojeździe oraz prace pomiarowe z normalną prędkością adekwatną dla danego typu drogi.

Dzięki oprogramowaniu Topcon Magnet Resurfacing możliwe jest przygotowanie projektu z pełną analizą techniczną (przekroje/profil, wykop/nasyp, frezowanie/nakładka masy) oraz analizę ekonomiczną (objętości/współczynniki kompaktowania/frakcja masy).

Efektem finalnym działania  Topcon RD-M1 – SmoothRide  jest kompletna dokumentacja techniczna oraz pliki wsadowe 3DMC do systemów sterowania maszynami budowlanymi.

System Topcon RD-M1 – SmoothRide znakomicie nadaje się do opracowania materiału związango z dokumentowaniem udzielonej gwarancji na pracę Wykonawcy robót drogowych oraz do dokumentowania stanu nawierzchni dróg (transport ciężki) wykorzystywanych podczas budowy nowych inwestycji drogowych.

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl