trajektoria

Premiera ORBIT UAS MAPPING v.17 !

Moda na drony niesie ze sobą również pytania czysto praktyczne. Czy kupno wirnikowca/płatowca jest inwestycją opłacalną? Czy wydając określoną kwotę będziemy w stanie zarobić pieniądze, które pokryją koszty inwestycji i coś jeszcze zostanie w kasie.

Wszystko zależy w zasadzie od naszej wyobraźni. Jeżeli jesteśmy już po etapie fascynacji lataniem (każdy to przechodzi!) to stojąc twardo na ziemi musimy zastanowić się nad przetworzeniem zebranego materiału na produkt, który będzie posiadał wartość handlową. Na tym etapie nie wystarczy być geodetą – trzeba być trochę wizjonerem i bardzo dobrze znać potrzeby naszego klienta końcowego.

Przetworzenie materiału w popularnych aplikacjach typu Agisoft PhotoScan czy Pix4D w zasadzie kończy się na ortofoto i chmurze punktów. Oczywiście bez tych aplikacji nie zrobimy praktycznie nic. Jednak prawdziwa przygoda zaczyna się na etapie obróbki tych materiałów i pozyskiwania konkretnych, uporządkowanych i wiarygodnych metrycznie informacji stanowiących produkt docelowy.

Wektor – podstawowy towar o ogromnej wartości handlowej. Pozyskanie tego towaru nie jest sprawą prostą. Musimy dysponować oprogramowaniem, które „w locie” pozwoli poruszać się np. po 4 GB pliku TIFF i 5 GB chmurze punktów.

ORBIT UAS MAPPING to oprogramowanie, które pozwoli na takie wyczyny na zwykłym komputerze bez inwestycji w super wydajny sprzęt. Do dyspozycji otrzymujemy „mocny silnik danych” oraz magiczne algorytmy pozwalające pracować ze zbiorami o nielimitowanej objętości.

ORBIT UAS MAPPING posiada wiele narzędzi ułatwiających pracę. Automatyczne rozpoznawanie krawędzi  (półautomatyczna wektoryzacja), tworzenie przekrojów poprzecznych, profili terenu. Oprogramowanie umożliwi również sprawdzenie dostarczonego materiału z pełnym raportem.

ORBIT UAS MAPPING wyposażony jest również w moduł do obliczania objętości – narzędzie pewne i pozwalające przygotować wyniki obliczeń w formie raportów oraz materiałów wyjściowych dla innych aplikacji (mapa konturowa, model terenu).

Posiadając wektor pozyskany z naszych danych możemy go połączyć np. z wektorową mapą zasadniczą lub zwizualizować na danych ze skanerów mobilnych lub stacjonarnych. Jedyny warunek – dane muszą posiadać znany układ współrzędnych i być w formie obsługiwanej np. przez FME Server.

ORBIT UAS MAPPING wypełnia lukę rynkową w oprogramowaniu do dalszego komercyjnego przetwarzania danych z dronów – dostajemy narzędzie, które pozwoli śmiało myśleć o komercyjnym wykorzystaniu UAS.

ORBIT UAS MAPPING w wersji 17  ma premierę w dniu dzisiejszym! – premiera światowa miała miejsce na Commercial UAV Expo, Las Vegas. THE SKY`S THE LIMIT !

Nową wersję można pobrać ze strony : https://orbitgt.com/uas-feature-extraction#download

Więcej informacji : orbit@tpi.com.pl

Firma TPI Sp. z o.o. posiada status Gold Reseller for the Orbit GM Mobile Mapping portfolio.

Gold Certificate – TPI

ps. wkrótce premiera oprogramowania OIM Floor Plan Builder ! – prosimy śledzić naszego bloga.

TPI Mobile Mapping Team

Orbit Publisher – bezpieczne udostępnianie danych mobilnych.

Cykl życia danych mobilnych obejmuje również etap publikacji danych. Dostarczenie danych w odpowiedniej formie za pomocą ogólnodostępnych kanałów komunikacyjnych wydaje się kluczowe  w przypadku zbiorów o terabajtowej objętości.

Im wcześniej dane zostaną dostarczone do odbiorcy końcowego tym szybciej możemy spodziewać się wynagrodzenia za pracę. Dostarczanie danych na dyskach zewnętrznych nie załatwia sprawy. Dostarczenie danych za pomocą zewnętrznych systemów transferu danych (np. WeTransfer) jest nieporozumieniem – tracimy kontrolę nad danymi, łamiemy wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz narażamy dane na dostęp przez osoby nieupoważnione. Korzystanie z takich systemów w przypadku danych zawierających wizerunki osób oraz zdjęcia obiektów zastrzeżonych może spotkać się z odpowiedzialnością karną.

Produkcja danych „big data” niesie za sobą również zobowiązanie do właściwego i bezpiecznego przechowywania danych oraz bezpiecznego udostępniania takich danych za pomocą rozwiązań sieciowych.

Orbit Publisher zapewnia bezpieczeństwo danych tak po stronie serwera danych jak i po stronie klienta sieciowego. Oprogramowanie Orbit Publisher zostało wyposażone w „magiczny” silnik danych pozwalający na serwowanie nielimitowanych chmur punktów oraz obrazów w taki sposób, aby odbiorca końcowy (nasz klient) miał w trakcie pracy wrażenie, że zbiór z którego korzysta jest „lekki” . Przy zbiorach o wielkości 5 TB Orbit Publisher radzi sobie znakomicie – zbiory o wielkości 30 TB też nie stanowią problemu. Bardzo ważną cechą Orbit Publisher jest możliwość łączenia w jedną całość zbiorów od różnych dostawców (producentów) danych – to co łączy takie zbiory to informacja o układzie współrzędnych – reszta na etapie importu jest załatwiana po stronie Orbit Publisher.

Dane po stronie serwera są grupowane w dowolny sposób. Administrator nadaje prawa dostępu do konkretnych zbiorów oraz do konkretnych publikacji, dodaje dane wektorowe lub bazy danych z których użytkownik będzie mógł korzystać. Tak spreparowane dane zostają opublikowane i stają się dostępne pod konkretnym adresem w sieci Intranet lub Internet.

Ekran logowania Orbit PublisherOkna nawigacyjne Orbit Publisher

Po stronie klienta dostęp do danych możliwy jest za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, aplikacji Orbit Explorer zainstalowanej lokalnie na komputerze PC, urządzenia mobilnego np. iPhone lub za pomocą aplikacji takich jak QGis, AutoCad Map, Arcgis wyposażonych w plugin klienta dostępny do pobrania ze strony www.orbitgt.com .

W przypadku dostępu przez przeglądarkę internetową użytkownik po zalogowaniu się do serwera otrzymuje dostęp do konkretnych zasobów i przydzielonych praw dostępu do danych.

Ekran dostępu jest podzielony na dwie części – w części pierwszej mamy dostęp np. do mapy zasadniczej oraz zwizualizowaną trajektorię według której były zbierane dane mobilne. Ustawienie „pinezki” we wskazanym miejscu powoduje wyświetlenie foto panoramy opisującej wybrany widok.

W części górnej ekranu (widok 2D) oraz w części dolnej (widok 3D) użytkownik uzyskuje dostęp do odpowiednich narzędzi pomiarowych oraz interfejsów umożliwiających „podpięcie” lokalnych lub zdalnych danych użytkownika.

Zrzut ekranu (114)Zrzut ekranu (115)

Dzięki narzędziom pomiarowym dostępnym w widoku 2D i 3D użytkownik może wykonywać potrzebne pomiary a wyniki tych pomiarów kopiować lub zapisywać na warstwach – które może pobrać z serwera i wykorzystać w innych aplikacjach.

Orbit Publisher oferuje wiele narzędzi pomiarowych.

Zrzut ekranu (116)Wynik pomiaru wykonany na foto panoramie jest wizualizowany na widoku 2D. Takie narzędzie znakomicie nadaje się do sprawdzenia mapy zasadniczej ze stanem faktycznym w terenie. Na powyższym rysunku pokazano pomiar punktu – efektem pomiaru jest wartość współrzędnej X,Y oraz Z – dodatkowo po dokonaniu opisu pomiaru możemy wynik pomiaru zapisać na warstwie „punktowej”. Można również wykonywać „wizualizację” elementów mapy zasadniczej na foto panoramach. Wskazując element na widoku 2D zostanie on oznaczony na foto panoramie.

Zrzut ekranu (126)

Powyższy rysunek „wizualizuje” na foto panoramie położenie studni kanalizacji sanitarnej – z różnicy wysokości pomiędzy mapą zasadniczą a odczytem z danych mobilnych wynika, że pokrywa znajduje się we wskazanym miejscu około 30 cm pod ziemią.

Wykonane pomiary są automatycznie zapisywane na warstwach i mogą zostać wyeksportowane jako pliki wektorowe.

Zrzut ekranu (122)Zrzut ekranu (124)

Pliki domyślnie są zapisywane w formatach: shp i kml.

Podsumowanie.

Fascynacja metodami pozyskiwania danych masowych już minęła. Potrafimy pozyskać dane z dużych obszarów z zachowaniem wymogów dokładnościowych (Topcon SiriusPro, Topcon Falcon 8, Topcon IP-S3, Topcon GLS-2000). Potrafimy dane sprawdzić, wyeksportować do powszechnych formatów (Topcon Mobile Master Office), potrafimy również przetwarzać dane na potrzeby konkretnych zastosowań (Topcon Magnet Resurfacing).

Przyszedł czas na zarabianie pieniędzy !

Dzięki oprogramowaniu Orbit Publisher potrafimy  w łatwy sposób dostarczyć dane „na biurko” – do użytkownika końcowego – dowolnym kanałem komunikacyjnym.

Fascynujące jest to, że nie ma ograniczenia co do wielkości publikowanych zbiorów danych i źródeł ich pochodzenia. Użytkownik końcowy skupia się na pracy z udostępnioną informacją – … to zamawiał.

 

Przykładowe dane mobilne :

http://185.15.45.152:1111/publications/Kozienice/index.html   login : tpi   hasło : 2016

informacje dodatkowe : orbit@tpi.com.pl

Masowe zbieranie danych w praktyce.

Masowe zbieranie danych wymaga wydajnych i kompletnych rozwiązań pomiarowych

Kompletność rozwiązania pomiarowego jest rozumiana, jako zespół zintegrowanych sensorów pozwalających z odpowiednią dokładnością określać położenie systemu pomiarowego przy założeniu powtarzalności wyznaczania pozycji oraz reagować w czasie rzeczywistym na zmiany jakości sygnałów odbieranych przez dostępne sensory.

W przypadku systemu Topcon IP-S3 efektem finalnym jest zbiór danych opisujący trajektorię przejazdu systemu pomiarowego zintegrowany w czasie z foto panoramami oraz chmurą punktów ze skanowania laserowego. Pozwala to na transformację współrzędnych z układu pojazdu do układu geodezyjnego.

Kluczowe zatem jest stworzenie rozwiązań programowych umożliwiających prawidłowe wyznaczenie oraz kontrolę poprawności i jakości parametrów trajektorii.

W praktyce obliczenie (wyrównanie) trajektorii oraz jej sprawdzenie dokonujemy w oparciu o pary punktów (pomierzony w terenie/ zarejestrowany przez system) wskazanych na foto panoramach i/lub na chmurze punktów. Ogromne znaczenie ma więc w tym przypadku odpowiednie przygotowanie przed pomiarem punktów kontrolnych w terenie – ich rozmieszczenie i dobre markowanie.

Kolekcję terenowych danych pomiarowych wykonujemy za pomocą systemu Topcon IP-S3. Jest to system kompletny, gotowy do pracy wyposażony w świetne oprogramowanie do postprocessing’u danych Topcon Mobile Master Office. System po zamontowaniu na np. relingach dachowych jest gotowy do pracy po około 5 minutach. Rozpoczęcie pracy poprzedzone jest szybką kontrolą wizualną statusu systemu i nadaniem nazwy sesji pomiarowej. Rejestracja danych odbywa się w sposób automatyczny według ustalonych w sesji parametrów projektowych (np. foto panorama co 5 m) i nie wymaga nadzoru. Kierowca / operator systemu ma możliwość pełnej koncentracji nad bezpieczną jazdą, a system w trakcie wykonywania pomiarów samodzielnie steruje pracą i parametrami sensorów pomiarowych.

Kolejną istotną kwestią jest dobór odpowiedniej strategii gromadzenia danych – wybór optymalnej trasy przejazdu obejmującej zasięgiem cały obiekt. Kolosalne znaczenie ma także zrozumienie potrzeb odbiorcy danych – czy np. interesuje go tylko oznakowanie poziome i pionowe drogi (wystarczający przejazd „w jedną stronę”) czy interesuje go np. ukształtowanie terenu w całym pasie drogowym bardzo blisko pobocza (dwa przejazdy „w dwóch kierunkach”). Kierowca / operator systemu musi również pamiętać o właściwym zarejestrowaniu miejsc, w których zlokalizowane są terenowe punkty kontrolne. System Topcon IP-S3 znakomicie ułatwia prace w trakcie pomiaru – dostarcza w czasie rzeczywistym obraz pokrycia danymi pomiarowymi oraz prezentuje zakres wykonanej pracy. Operator / kierowca ma możliwość pełnej kontroli jakości zbieranych informacji do wyznaczenia trajektorii – może na tej podstawie podjąć decyzję o dodatkowym pomiarze odcinków o np. ograniczonej widoczności satelitów systemu GNSS.

Po zakończeniu pracy w terenie zgromadzone dane podlegają przetworzeniu w programie Topcon Mobile Master Office. W pierwszym kroku następuje sprawdzenie integralności danych, czyli sprawdzenie pozyskania danych foto oraz jakości danych zarejestrowanych przez skaner, odometr, IMU (Inertial Measurement Unit) oraz odbiornik GNSS. W kolejnym kroku dokonywane jest obliczenie trajektorii w oparciu o stację bazową GNSS lub sieć poprawek powierzchniowych np. TPINETpro. Następnie następuje połączenie 5 pojedynczych zdjęć w foto panoramę 360 o oraz przypisanie do każdej z foto panoram punktu na trajektorii z równoczesnym określeniem 3 kątów orientacji foto panoramy w przestrzeni (kąty Roll, Pitch, Yaw) względem trajektorii przejazdu. W dalszy etapie zapis skanera zostaje poddany wstępnemu przetworzeniu polegającemu na uporządkowaniu punktów w zbiorze z wykorzystaniem informacji o czasie kolekcji danych i synchronizacji tych danych z zapisami IMU. Po tej operacji wstępnie przetworzonej chmurze punktów („scan”) zostaje nadana georeferencja względem obliczonej trajektorii oraz punkty w chmurze punktów otrzymują atrybut koloru RGB na podstawie pozyskanych foto panoram. Kolejnym etapem jest wykonanie połączenia pomiędzy sąsiednimi chmurami punktów z trajektorii równoległych lub krzyżujących się i znalezienie najlepszego dopasowania przy zachowaniu zasad dokładnościowych opisanych na etapie wyrównania trajektorii. Topcon Mobile Master Office umożliwia na tym etapie wykonanie sprawdzenie jednej chmury punktów wygenerowanej dla całego projektu w oparciu o terenowe punkty kontrolne (GCPs). Proces sprawdzenia pozwala na wyznaczenie błędu położenia oraz na tzw. rozrzucenie ewentualnych poprawek na całej trajektorii wraz z możliwością wygenerowania szczegółowego raportu z wyrównania trajektorii.

Jeżeli w wyniku sprawdzenia projektu w oparciu o GCPs podjęliśmy decyzję o rozrzuceniu poprawek program automatycznie wprowadzi korekty do trajektorii pierwotnej oraz dokona ponownego ustawienia foto panoram na nowej skonsolidowanej trajektorii oraz wykona ponowne wyliczenie georeferencji chmury punktów.

Finalnym etapem opracowania projektu jest wygenerowanie chmury punktów wraz z filtrowaniem („cloud”) – jest to produkt finalny – z wszystkimi niezbędnymi atrybutami oraz w pełni metryczny względem trajektorii, czyli idąc dalej, względem lokalnego układu odniesienia.

Standardowymi produktami finalnymi dostarczanymi Zamawiającemu usługę pomiarową systemem IP-S3 są: chmura punktów 3D, foto panoramy wraz z ich georeferencją, trajektoria przejazdu. Eksport danych wykonywany jest do dowolnego układ współrzędnych.

Podstawowym wyzwaniem, jaki pojawia się przed użytkownikiem to objętość danych. Projekt o długości 10 km i foto panoramach co 10 m to zbiór danych o objętości około 45 GB danych. Chmura punktów opisana, jako jeden plik, ma objętość około 35 GB danych. Zagadnienie płynnej pracy z takimi zbiorami danych jest równie interesujące jak sam proces skanowania. W naszej pracy wykorzystujemy oprogramowanie Orbit Content Manager, które umożliwia na płynną pracę na tak dużych zbiorach nawet na średniej klasy laptopie, bez utraty jakości wizualnej chmury punktów oraz foto panoram.

Podsumowanie

System skanowania mobilnego Topcon IP-S3 jest rozwiązaniem kompletnym, sprawdzonym w działaniu oraz wyposażonym w zaawansowane oprogramowanie do postprocessing’u danych. Stabilność działania systemu, powtarzalność pomiarów oraz jakość wykonania komponentów pozwala na realizowanie dużych projektów bez obawy o efekt końcowy. Bardzo duże znaczenie ma również objęcie użytkowników systemu ekskluzywną opieką techniczną Topcon Total Care. W ramach tej opieki użytkownik otrzymuje szkolenie, ma możliwość poznania dobrych praktyk pomiarowych oraz może liczyć na szybką pomoc techniczną w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami działania systemu poprzez zamówienie prezentacji działania systemu lub prezentację danych końcowych – zgłoszenia prosimy wysyłać na adres orbit@tpi.com.pl.

TPI Mobile Mapping Team

MMT_TPI

 

Orbit Content Manager – ożywianie „martwych” danych

Często w naszej pracy spotykamy się z problemem objętości danych. Nie ma znaczenia czy masz 5 GB czy 2 TB  danych i tak taką objętością „zabijesz” swój komputer. Praca z chmura punktów staje się nieznośna i praktycznie nie możliwa.

Dodatkowo pojawia się problem danych z różnych źródeł – jedynie co je łączy to układ współrzędnych ale… w każdym pliku inny. Łzy w oczach pojawiają się w sytuacji gdy chcemy łącznie z tymi danymi przedstawić dane wektorowe np. DGN, DWG.

Gdy już wczytamy te dane w jakiś magiczny sposób do komputera będziemy chcieli w jakiejś bliskiej perspektywie na nich zarobić – czyli walczymy o produkt finalny – faktura VAT !.

Mamy naszym zdaniem na te problemy rozwiązanie i dodatkowo wiemy jak już opracowane dane dostarczyć do klienta końcowego – nie mamy wprawdzie jeszcze modułu do wystawiania faktur ale kto wie…. .

Orbit Content Manager to program dynamicznej belgijskiej firmy mający coś w sobie magicznego i „czuć na każdym kroku” pasje tworzenia oprogramowania.

Co jest takiego niezwykłego w tym oprogramowaniu ?

Orbit Content Manager ożywi każdą chmurę punktów – nie ma znaczenia czy jest to 5 GB czy 5 TB – będziemy mogli z taką chmurą pracować na zwykłym laptopie. Zniknie problem danych z różnych źródeł – zaimportujemy dane do jednego projektu z wielu systemów pozyskiwania danych mobilnych. Finalnie będziemy pracowali na jednorodnym projekcie – nie będziemy czuli że mamy do czynienia z danymi z różnych systemów – no chyba, że jakość chmury punktów i fotek systemu Topcon IP-S3 będzie się pozytywnie wyróżniała.

Błyskawicznie połączymy zdjęcia (mając plik z georeferencją poszczególnych zdjęć)  z chmurą punktów i będziemy mogli wykonywać dowolne pomiary. Podczas pomiarów będziemy widzieli zdjęcie ale „w tle” będzie czekała chmura punktów jako źródło danych.

Orbit Content Manager posiada wiele specjalistycznych narzędzi pozwalających weryfikować jakość danych oraz z pełną odpowiedzialnością dostarczyć do klienta końcowego. Możemy „sprawdzić” cały projekt według punktów kontrolnych, możemy „wyczyścić duchy”, rozproszyć ustalony błąd położenia trajektorii i stworzyć nową skonsolidowaną trajektorię. Orbit Content Manager pozwoli  również „wyciąć” dowolny kawałek chmury punktów, wyeksportować do np. LAS.

Reasumując jeśli masz problem z objętością chmur punktów, TIF lub chcesz połączyć dane z różnych źródeł warto spróbować przygody z oprogramowaniem Orbit.

Orbit Content Manager jest oprogramowaniem które ożywia duże zbiory danych i wpisuje się w cykl życia danych mobilnych. Następne etapy to pozyskiwanie informacji z danych oraz publikacja (dostarczanie do klienta końcowego).

Jeśli jesteś posiadaczem drona, systemu mobilnego skanowania, foto rejestracji lub masz kilka dysków z takimi danymi – serdecznie zapraszamy – orbit@tpi.com.pl